Belysning

Här hittar du planerade och pågående belysningsarbeten i kommunen.

Pågående

Nya blå spotlights har monterats på bron över E4an, efter bländningsproblem har de spotlights som är riktade öster ut tillfälligt släckts ner, de ska flyttas och vändas åt andra hållet. Dessutom är fler spotlights beställda för att få ett jämnare blått sken över hela bron.

Den blå belysningen uppdateras helt eftersom delar av den blå belysningen på bron över E4an i höjd med trafikplats glädjen har under åren stulits, därför kommer hela den blåa belysningen att ersättas med ny blå belysning i form av att spotlights med blått sken som monteras utanpå bron.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Planerade

Under 2022 kommer flera gator och gång- och cykelbanor i Vatthagen och Odenslunda få nya armaturer och vissa sträckor får även nya stolpar. De nya armaturerna som monteras är LED-armaturer.

De berörda sträckorna är:

 • Hästhagsvägen
 • Sundsborgsvägen
 • Fruängsvägen
 • Idunvägen
 • Örvägen
 • Singelvägen
 • Åsbacksvägen
 • Bergstigsvägen
 • Movägen
 • Tolanvägen
 • Torsvägen
 • Sagovägen
 • Ymervägen
 • Fritjofs väg – här kommer 5 stolpar att flyttas till motstående sida av gatan så att de inte står på samma sida som husen är
 • Ingeborgs väg
 • Heimdalsvägen
 • Odenvägen
 • Gång- och cykelbana mellan oden vägen och Sandavägen
 • Utgårdavägen
 • Valhallavägen mellan Bredablicksvägen och Odenvägen
 • Egilsvägen
 • Sköldvägen
 • Eddavägen
 • Ynglingavägen
Kartbild över sträckan som får ny belysning

Under 2022 kommer dessa gator och gång- och cykelbanor i Fresta få nya armaturer och vissa sträckor får även nya stolpar. De nya armaturerna som monteras är LED-armaturer.

 • Gång- och cykelbana genom Frestadalen från Vallentunavägen till Frestaby
 • Emmylundsvägen
 • Risbylevägen
 • Frestavägen – delen norr om Älvhagsvägen
Kartbild över sträckan som får ny belysning

På Pukslagargatan och på gång- och cykelbanan efter Pukslagargatan mot Ladbrovägen samt på parkeringen där kommer belysningen att rustas upp. Dels byt befintliga armaturer ut till nya LED-armaturer, 3 stolpar byts ut och en helt ny stolpe anläggs.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Hagvägen får ny gatubelyning, stolpar och armaturer byts ut till nytt. Armaturerna som kommer monteras är LED-armaturer.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Vid stationsområdet på östra sidan kommer ny belysning att monteras. På Love Almqvists torg kommer dekorationsbelysining att monteras som lyser upp torgytan och på Väsbyvägen och Industrivägen ska nya LED-armaturer monteras. I en del två av detta kommer även ytan utanför stationsingången att förses med nya LED-armaturer.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Avslutade

Senast uppdaterad: 23 maj 2022