Belysning

Här hittar du planerade och pågående belysningsarbeten i kommunen.

Pågående

Planerade

Avslutade

På Räntmästarvägen och Frestavägen kommer arbete med gatubelysningen att påbörjas under vecka 16.

På Räntmästarvägen kommer arbetet bestå av att byta kabel, fundament, stolpar och armaturer. Och på Frestavägen kommer gatans och gång- och cykelbanans befintliga belysning att bytas ut till en gemensam stolprad i gräsytan mellan gatan och gång- och cykelbanan med en arm åt vardera håll. Befintliga stolpar utmed gång- och cykelbanan kommer att återanvändas i annat projekt.

Kartbild över Frestavägen och Räntmästarvägen
Senast uppdaterad: 9 april 2024