Beläggning

Här hittar du planerade och pågående beläggningsarbeten i kommunen.

Pågående

Mellan veckorna 17-26 pågår första etappen av årets asfalteringsarbeten på kommunala gator och gång- och cykelbanor som är utmärkta på dessa kartor. Rödmarkering på gata och orange markering på gång- och cykelbana.

 • Gång- och cykelbana mellan Hagängsvägen och E4an
 • Charlottenborgsvägen
 • Almungevägen
 • Färentunagränd i höjd med nummer 25
 • Gång- och cykelbana över Vilundaåsen mellan Husarvägen och E4an
 • Gång- och cykelbana vid Alsikegränd
 • Gång- och cykelbana söder om Alsikegränd mot aktivitetsytan
 • Gång- och cykelbana söder om aktivitetsytan mot Tunavägen
 • Gång- och cykelbana mellan Sigtunagränd och Stjärnviksvägen
 • Gång- och cykelbana mellan Söderforsgränd och Vadagränd
 • Gång- och cykelbana mellan Frövägen och Friggavägen
 • Gång- och cykelbana mellan Friggavägen och Sundsborgsvägen
 • Ekebyvägen
 • Fresta Kyrkväg
 • Del av gång- och cykelbana utmed Frestavägen i höjd med Guldvingevägen
 • Gång- och cykelbana mellan Sundsborgsvägen och Sandavägen 43

För att vi ska kunna utföra arbetet på hela gatans och trottoarens samt gång- och cykelbanans bredd måste du som fastighetsägare se till att din häck eller annan växtlighet inte hänger ut över fastighetsgränsen.

 

Är du osäker på var din fastighetsgräns går är ett bra riktmärke att du behöver klippa all växtlighet som är över asfaltens kant. Även träd, då lastbilar och andra maskiner behöver kunna komma åt ända in till asfaltskanten. Där det är möjligt även upp till 25 cm till utanför asfaltens kant för att vi ska kunna lägga en stödremsa av grus.

Illustration som visar att buskage måste beskäras innan kommunal gräns.

Vecka 26 påbörjas etapp 2 av årets asfalteringsarbeten på kommunala gator och gång- och cykelbanor som är utmärkta på dessa kartor. Rödmarkering på gata och orange markering på gång- och cykelbana.

Förstora bilden
 • Nordanvägen samt del av Stora vägen
 • Bjursvägen
 • Vallmovägen delen med nr 1-8
 • Gång- och cykelbana mellan Vallmovägen och Stora Vägen
 • Gång- och cykelbana mellan Fylgiavägen och Bendanvägen.

Tre sträckor skjuts fram

Olvonvägen och gång- och cykelbanan mellan Olvonvägen och Björnbärsvägen skjuts fram till i nuläget säsongen 2025 på grund av oförutsett arbete av vattenläcka hos extern part.

Rudgränd skjuts till etapp 3 i höst alternativt till säsongen 2025 på grund av att kommunens VA-enhet behöver kontrollera samtliga vattenserviser på gatan innan den asfalteras om.

 • Cirkulationsplatsen Harbyvägen/Frestavägen/Stora Vägen så kallad ’Valenrondellen’
 • Del av Harbyvägen.
 • Älvsundavägen mellan Saturnusvägen och bron över järnvägen
 • Paradisvägen delen med nr 3-9
 • Mälarvägen delen med nr 59-71
 • Cirkulationsplatsen Mälarvägen/Jupitervägen/Lövstavägen så kallad ’Runbyrondellen’.

För att vi ska kunna utföra arbetet på hela gatans och trottoarens samt gång- och cykelbanans bredd måste du som fastighetsägare se till att din häck eller annan växtlighet inte hänger ut över fastighetsgränsen.

Är du osäker på var din fastighetsgräns går är ett bra riktmärke att du behöver klippa all växtlighet som är över asfaltens kant. Även träd, då lastbilar och andra maskiner behöver kunna komma åt ända in till asfaltskanten. Där det är möjligt även upp till 25 cm till utanför asfaltens kant för att vi ska kunna lägga en stödremsa av grus.

Illustration som visar att buskage måste beskäras innan kommunal gräns.

Planerade

Avslutade

Senast uppdaterad: 27 maj 2024