Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Upplands Väsbys översiktsplan Väsby stad 2040 antogs i juni 2018.

Väsby stad 2040

Arbetet med den nya översiktsplanen pågick sedan januari 2014 och inkluderade omfattande medborgardialoger. Översiktsplanen ligger till grund för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Förslaget visar en modern grön småstad med ett rikt utbud av bostäder, verksamheter och mötesplatser där Väsby förväntas växa med 20 000 invånare till 2040. Detta innebär ett ökat bostadsbyggande samtidigt som närhet till grönområden ska kunna erbjudas.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023