Väsby Idrottsstad

Vilundaparken blir Väsby Idrottsstad. Ett område innehållande en blandning av moderna idrottsanläggningar, bostäder, grundskola och fritidsanläggningar.

Visionsbild för Väsby idrottsstad

Planprogram

Nu finns ett förslag till planprogram för Väsby Idrottsstad. Planprogram visar översiktligt vilka funktioner som ska finnas i området, men säger inget i detalj kring hur det ska se ut. I korthet beskriver förslaget en tätare bebyggelse än vad som finns idag, men med fler typer av funktioner. Vissa av de nuvarande idrottsanläggningarna utvecklas samtidigt som nya tillkommer. Ett nytt sportcentrum föreslås i området för att kunna samla flertalet idrotter och föreningar. Samtidigt ska området kompletteras med bostäder, ny infrastruktur och en grundskola för 900 elever.

Samråd

Under perioden 23 april–31 maj 2018 pågick samrådet för planprogrammet.

Tidigare dialoger

Under hösten 2016 hölls dialoger med allmänheten, föreningslivet och näringslivet kring Vilundaparkens framtida utveckling. En sammanställning av dialogarbetet har tagits fram.

Temalekplats och aktivitetspark

Under tiden plan- och exploateringsprocessen av Idrottsstaden pågår vill kommunen nyttja ytan på bästa sätt och också erbjuda Väsbyborna något nytt. Därför har vi i nuvarande Vilunda byggt en temalekplats kallad Barnens Wäsby Verkstäder och en aktivitetspark med bland annat utegym, pumptrack och klättervägg.

Området innehåller många olika fysiska aktiviteter för olika åldrar och ger därmed goda möjligheter till ett aktivt liv – i linje med Idrottsstadens ambitioner.

Ett lekområde på 1 200 kvm för de lite yngre. Lek och kreativitet flödar fritt kring de fina små byggnaderna av konstnären Tor Svae.

Barnens Wäsby Verkstäder läs mer och visa på karta

Wäsbyverken

Wäsbyverken i Barnens Wäsby Verkstäder

Konsum i Barnens Wäsby Verkstäder

Konsumbutik i Barnens Wäsby Verkstäder

Hasselbladskamera

Hasselbladskamera som barnen kan krypa in i!

Bilverkstad - fritt fram att mecka!

WäBilverkstad - fritt fram att mecka!

Utegym

Utegym och hinderbana med redskap med övningar för styrka, spänst och koordination.

Klättervägg

Klättring är en växande sport som många vill prova på. Här finns en 4 meter hög klätterklippa med möjlighet att testa sina färdigheter.

Skatepark

800 kvm med ramper och rails för skate och kickbike. Parken skall fungera både för nybörjaren och den erfarne åkaren. Den första av två stora skatesatsningar i Upplands Väsby.

Dansyta

Dans, rörelse och workout är populärt i alla generationer. Vi bygger upp en scenyta för rörelse och workout, där man kan spela sin egen musik och dansa eller träna.

Pumptrack

Omkring 1 000 kvadratmeter tillägnade cyklister, kickbikers och skatare. Stockholmsområdets första riktiga platsbyggda pumptrack är en slingrande asfaltsbana pepprad med hopp, kullar och kurvor.

Fotbollsplan

En 40 x 70 kvadratmeter stor konstgräsplan enligt fotbollförbundets riktlinjer för en sjumannaplan. För både match och träning.

Skatepark och pumptrack i aktivitetsparken

Skatepark och pumptrack i aktivitetsparken

Utegym i aktivitetsparken

Utegym i aktivitetsparken

Senast uppdaterad: 9 april 2024