Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla och en utbyggnad av den kan bidra till att uppfylla flera nationella miljökvalitetsmål, men du som anlägger vindkraftverk måste ta hänsyn till frågor som rör lokalisering och utformning.

Upplands Väsby kommun har ett eget vindkraftverk som sedan 2013 producerar förnybar el till kommunens egna lokaler, såsom skolor, förskolor, badhus mm. Verket står på Fallåsberget i Ockelbo kommun och producerar tillräckligt med el för att tillgodose ungefär en fjärdedel av kommunens elbehov.

Vindkraftverk på Fallåsberget i Ockelbo kommun

Vindkraftverk på Fallåsberget i Ockelbo kommun (Foto: OX2)

Lagar och regler

Från och med den 1 augusti 2009 har nya regler börjat gälla för att underlätta tillståndsprocessen för vindkraftverk och undvika dubbelprövningar.

Information om gällande lagar och regler Vindlovs webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 9 april 2024