Solceller

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi människor globalt gör av med på ett helt år. Solens energi kan tas tillvara med solceller som skapar el, eller med solfångare som omvandlar solstrålar till värme. Solenergin är fossilfri och därför bra för klimatet. 

Solceller kan enkelt kopplas in i det vanliga elsystemet. Solfångare är främst aktuellt för hus som har vattenburen värme eller som kan koppla på sin varmvattenberedare.

Teknikutvecklingen för solceller och solfångare har gått mycket snabbt de senaste åren. Kostnadseffektiviteten har ökat och det finns många leverantörer på marknaden. Idag finns också många olika alternativ för utformning och material.

Hör av dig till kommunens kostnadsfria energirådgivning för stöd och vägledning. Energirådgivningen kan bland annat svara på frågor om

  • din byggnad passar bra för solceller
  • vilken storlek på anläggning som passar just dig
  • hur mycket en solcellsanläggning kan komma att kosta
  • val av leverantör med mera.

Energirådgivningens webbplats Länk till annan webbplats.

Även Solelportalen kan ge dig vägledning om solceller.

Solelportalen – en vägledning om solceller på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Med hjälp av vår solkarta kan du som privatperson, förening eller företagare i kommunen

  • ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak
  • få information om vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi
  • ta reda på hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.

Solkartan hittar du i kartfunktionen längst upp på vår webbplats.

Ett bygglov är ett tillstånd du ansöker om när du ska bygga nytt, bygga om, bygga ut eller förändra en byggnad. Den 1 augusti 2018 infördes nya bestämmelser vad gäller bygglov i plan- och bygglagen. Du kan läsa mer om ändringarna och vad som gäller för solfångare och solcellspaneler på Boverkets webbplats.

 

Om du är osäker på vad som gäller i just ditt område kan du ta kontakt med kommunens bygglovsavdelning. Det gör du enklast via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

 

Om bygglov för solfångare och solcellspaneler på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

 

Kontakta Väsby Direkt

 

Alla ändringar som kan påverka en byggnads bärande konstruktion eller brandskydd måste anmälas till bygg- och miljönämnden. Detta gäller även för solceller och solfångare. Du gör din anmälan i vår e-tjänst för bygglov.

Bygg – söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

 

Oavsett om bygglov behövs eller inte så ska alla ändringar på en byggnad ske varsamt, med hänsyn till dess karaktärsdrag. Det kan till exempel handla om att lämna ett visst utrymme mellan solcellsanläggningen och brytpunkter i takfallet.

 

Vid installation av större solenergianläggningar kan det vara bra att höra av sig till Brandkåren Attunda för råd om hur risker för brand och säkerhet för räddningspersonal ska hanteras.

Brandkåren Attundas webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024