Fjärrvärme

Fjärrvärme är en metod för produktion och distribution av värme. Fjärrvärmen och fjärrkylan vi har här i Upplands Väsby kommer från Stockholm Exergi, som ägs till hälften av Stockholms stad.

Fjärrvärme i Upplands Väsby

Det mesta av den fjärrvärme som används i vår kommun kommer från Bristaverket i Sigtuna. Verket är den del av Stockholm Exergis nordvästra fjärrvärmenät.

I Upplands Väsby finns Vilundaverket vilket är en reservanläggning som främst används när det behövs extra värme, alltså under mycket kalla vinterdagar. På Vilundaverket finns även en anläggning som förser vissa delar av kommunen med fjärrkyla.

Det är fjärrvärmen som gör det varmt och skönt inomhus, och som ger varmvatten i duschen och i kranen. När vi använder fjärrvärme för uppvärmning belastar vi inte vårt elnät. Det bidrar även till att vi undviker kapacitetsbrist.

Hur skapas fjärrvärme?

Fjärrvärme skapas främst från biobränsle och utsorterat brännbart avfall. Även kol, olja och naturgas kan användas. Stockholm Exergi använder sig idag av cirka 98 procent förnybara eller återvunna bränslen i sin produktion. Målet är att 100 procent av energin ska komma från förnybara bränslen eller återvunnen energi senast år 2030.

Kontakt

För information, felanmälan eller rådgivning kan du kontakta Stockholm Exergis kundservice på telefon 020-31 31 51.

Information om fjärrvärme på Stockholm Exergis webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023