Häckar och buskage

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Kom ihåg att klippa dina häckar, träd och buskar. Du är ansvarig för att sköta din tomt så att det inte uppstår några risker för omgivningen.

Som fastighetsägare är det viktigt att känna till följande:

  • Växtligheten ska alltid begränsas till den egna fastigheten.
  • Du som äger en fastighet som gränsar till en gatukorsning ska se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig 10 meter åt vardera håll i korsningen. Det gäller växtlighet mot både gata, gångbana och cykelväg. Vid utfart gäller 2,5 meter.
  • Du som har växtlighet mot gata, gångbana eller cykelväg ska se till att ingen växtlighet skymmer eller begränsar framkomligheten.
  • Har du buskar och träd som växer högt och skymmer gatlyktor, vägmärken och busshållplatser ska du klippa ned växtligheten. Det gäller också om växtligheten hänger ut över en gata.
  • Utryckningsfordon, kollektivtrafiken, sopbilar och plogbilar behöver ha en fri höjd på 4,6 meter.

Information till tomtägaren: klipp häcken! Pdf, 2 MB.

Senast uppdaterad: 5 september 2023