Huolenpito & apu (svenska)

Stöd & omsorg

Målet för äldreomsorgen i Upplands Väsby kommun är att ge äldre personer möjlighet att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Det innebär att äldre kommuninvånare så långt det är möjligt ska kunna bo kvar i den egna bostaden och få det stöd och den omsorg de behöver.

Du som är äldre kan ansöka om olika former av stöd. Det finns även stöd och träffpunkter som inte är biståndsbedömda. Flera verksamheter har finsk inriktning.

Du kan exempelvis välja en hemtjänstleverantör som har finsktalande personal. I vår kommun finns även en dagverksamhet för finsktalande, och på Hedvigsgårdens äldreboende finns två avdelningar för finsktalande.

Finska föreningen i Upplands Väsby och Finska PRO anordnar verksamhet på finska dit alla är välkomna.

Det finns också en biståndshandläggare som pratar finska.  Finsktalande kontaktpersoner når du genom att kontakta Väsby Direkt Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 18 april 2024