Nyheter

 • Grönskande gammal trädallé i Upplands Väsby.

  Väsby tar ansvar för hotade arter och naturtyper

  Upplands Väsby kommer att ta särskilt ansvar för bevarandet av sandbarrskog, backsippa och bredbanda... Upplands Väsby kommer att ta särskilt ansvar för bevarandet av sandbarrskog, backsippa och bredbandad ekbarkbock.... Upplands Väsby kommer att ta särskilt ans...
 • På bild syns Sandakärret som ligger i Sandaskogen. På bilden syns öppet vatten och runt om fina gröna skogsmiljöer.

  Tyck till om Väsbys nya vattentjänstplan

  Kommunens förslag på vattentjänstplan är ute på samråd. Lämna dina synpunkter fram till 18 mars. Kommunens förslag på vattentjänstplan är ute på samråd. Lämna dina synpunkter fram till 18 mars. Kommunens förslag på vattentjänstplan är...
 • Två ungdomar jobbar i ett kafé.

  Vill du sommarjobba som musiker?

  Ungdomar från Upplands Väsby kan sprida musikalisk glädje på gator och torg i sommar. Det är en av n... Ungdomar från Upplands Väsby kan sprida musikalisk glädje på gator och torg i sommar. Det är en av nyheterna bland... Ungdomar från Upplands Väsby kan sprida m...
 • Närbild på två händer som skakar hand.

  Väsby vässar servicen till näringslivet

  Lokala företagare som är i kontakt med kommunen ska få bättre service och bemötande. I vår vidareutb... Lokala företagare som är i kontakt med kommunen ska få bättre service och bemötande. I vår vidareutbildas samtliga... Lokala företagare som är i kontakt med ko...
 • En svart hund söker efter narkotika.

  Så ökar vi tryggheten med sökhundar

  Hundarna Mac, Taj och Nio besökte Väsby strax före jul. Den gången låg fokus på allmänna ytor i Mess... Hundarna Mac, Taj och Nio besökte Väsby strax före jul. Den gången låg fokus på allmänna ytor i Messingen, på komm... Hundarna Mac, Taj och Nio besökte Väsby s...
 • Två poliser står framför en polisbil utanför byggnaden Messingen.

  Satsning på fler poliser i Väsby

  Har du sett fler poliser i Upplands Väsby under de senaste månaderna? Och kanske en polisbil som stå... Har du sett fler poliser i Upplands Väsby under de senaste månaderna? Och kanske en polisbil som står parkerad uta... Har du sett fler poliser i Upplands Väsby...
 • Utsikt över affärsområdet Bredden i Upplands Väsby

  Nytt nätverk ska stärka Väsby i kriser

  Upplands Väsby kommun bildar ett nätverk för säkerhetsansvariga inom näringslivet. Målet är att kunn... Upplands Väsby kommun bildar ett nätverk för säkerhetsansvariga inom näringslivet. Målet är att kunna hjälpas åt v... Upplands Väsby kommun bildar ett nätverk...
 • En symbol för ett tryggare Väsby i form av en droppe och ett hjärta i mitten.

  En tryggare kommun

  Väsbys företagare bjuds in till nätverk och samverkan i arbetet för en tryggare kommun. Väsbys företagare bjuds in till nätverk och samverkan i arbetet för en tryggare kommun. Väsbys företagare bjuds in till nätverk o...
 • Bild tagen från invigningen av utställningen

  Skolbarn i Väsby visar vägen för en grönare framtid

  Under hösten har alla elever i årskurs 2-5 kunnat se en kretsloppsteater. Sedan har barnen fått skap... Under hösten har alla elever i årskurs 2-5 kunnat se en kretsloppsteater. Sedan har barnen fått skapa sina egna ek... Under hösten har alla elever i årskurs 2-...
 • Exteriör bild av Väsby skolas fasad

  Renoveringar och nya duschar lyfter Väsbyskolor

  Samtliga kommunala skolor i Upplands Väsby är på väg att få duschbås installerade så att elever kan... Samtliga kommunala skolor i Upplands Väsby är på väg att få duschbås installerade så att elever kan välja att dusc... Samtliga kommunala skolor i Upplands Väsb...
 • Ett barn spelar piano

  Fler elever i kommunala Kulturskolan efter miljonsatsning

  Vår kommunala kulturskola utökar sin verksamhet och går därmed emot trenden med ansträngt ekonomiskt... Vår kommunala kulturskola utökar sin verksamhet och går därmed emot trenden med ansträngt ekonomiskt läge för kult... Vår kommunala kulturskola utökar sin verk...
 • Bilden visar två glada kvinnor där den yngre kvinnan till höger står vid en köksho och har en köksduk i handen.

  Utökad arbetstid stärker äldreomsorgen

  Deltidsanställda på kommunens äldreboenden fick möjlighet att gå upp i arbetstid. På Hedvigsgården h... Deltidsanställda på kommunens äldreboenden fick möjlighet att gå upp i arbetstid. På Hedvigsgården har all omvårds... Deltidsanställda på kommunens äldreboende...
 • På bilden syns ett forntida gravfält med en informationsskylt framför.

  Ny kulturmiljöstrategi på remiss

  Upplands Väsbys förslag på kulturmiljöstrategi är nu ute på remiss. Fram till 9 mars kan du ta del a... Upplands Väsbys förslag på kulturmiljöstrategi är nu ute på remiss. Fram till 9 mars kan du ta del av förslaget oc... Upplands Väsbys förslag på kulturmiljöstr...
 • Svartgul bredbandad ekbarkbock på äventyr i Väsby.

  Kräsen insekt i Väsby vittnar om rik biologisk mångfald

  Den bredbandade ekbarkbocken trivs i Väsby. Nu har den för andra året i rad konstaterats i kommunen.... Den bredbandade ekbarkbocken trivs i Väsby. Nu har den för andra året i rad konstaterats i kommunen. Den sällsynta... Den bredbandade ekbarkbocken trivs i Väsb...