Hjärnvägen till förbättrad hjärnhälsa

Hjärnvägen till en förbättrad hjärnhälsa är ett livsstilsprogram och forskningsprojekt. Där deltar Väsbybor som har fyllt 65 år och önskar göra livsstilsförändringar för att förebygga minnesproblem. Ansökan till Hjärnvägen är nu stängd.

En illustration med en symbol på en hjärna i mitten och runt hjärnan är det fem olika symboler.

Hjärnvägen - livsstilsprogrammet till en bättre hälsa.

Forskningsstudien Hjärnvägen

Forskningsstudien ger stöd i livsstilsförändring till en förbättrad hjärnhälsa. 35 Väsbybor deltar i livsstilsprogrammet och forskningsstudien som fått namnet Hjärnvägen.

I livsstilsprogrammet ingår flera föreläsningar. Föreläsningarna är även öppna för Väsbybor fyllda 65 år som inte deltar i programmet.

Hjärnvägen bygger på en tidigare studie som utgår från FINGER-modellen. I den modellen ingår fem livsstilsfaktorer.

Dessa livsstilsfaktorer är:

  • hälsosam mat
  • fysisk aktivitet
  • hjärngymnastik
  • kontroll av hjärt-och kärlrelaterade värden
  • sociala aktiviteter och avkoppling

Hjärnvägens föreläsningsserie

Under hösten 2023 och våren 2024 anordnas föreläsningar kopplat till livsstilsprogrammet Hjärnvägen. Föreläsningarna är även öppna för Väsbybor fyllda 65 år som inte deltar i programmet.

Föreläsningarna baseras på FINGER-modellens områden och teman med fokus på hjärnhälsa. Du får både kunskap, inspiration och konkreta tips för att komma igång med förändringar till en förbättrad hjärnhälsa.

Med reservation för ändringar på föreläsningarnas upplägg.

 

Föreläsningar

Demens, FINGER-modellen, livsstilsförändring och hjärnträning

Om demens, bakgrunden till FINGER-modellen och vilka delar som ingår. Vi kommer även att fördjupa oss i varför det är så svårt att förändra sina levnadsvanor och hur man tänka för att få en långsiktig livsstilsförändring för en bättre hjärnhälsa.

Hjärnan både kan och behöver tränas genom hela livet. Kontinuerlig stimulans från mentalt krävande aktiviteter har en positiv effekt på våra hjärnor och kan minska risken för kognitiv svikt.

 

Föreläsningen genomfördes 4 oktober 2023.

Föreläsare: Krister Håkansson

Fysisk aktivitet

Det finns idag starka bevis för att en aktiv livsstil förbättrar hjärnhälsan och minskar risken för kognitiv svikt och demens.

Hur ska vi röra oss för att hjärnan ska må bra?

 

Föreläsningen genomfördes 11 november 2023.
Föreläsare: Charlotta Thunborg

Hälsosam mat för hjärnan

Hjärnan behöver precis som alla våra andra organ en allsidig och näringsrik kost. Det lönar sig att ändra sina kostvanor även sent i livet och det ökar möjligheterna till en bättre hjärnhälsa!

Vad ska du äta för att hjärnan ska må bra?

 

Föreläsningen genomfördes onsdag den 31 januari 2024.

Föreläsare: Nicholas Levak

Sociala aktiviteter och avkoppling

Båda är viktiga faktorer för en god hjärnhälsa! Att känna gemenskap och att umgås är viktigare än vad vi tror.

Varför mår vi inte bra av att känna oss ensamma?
Varför är det så viktigt med återhämtning?

 

Föreläsningen genomfördes 10 april 2024.
Föreläsare: Susanne Rolfner Suvanto

Hjärnvägen livsstilsprogram

Programmet pågår i sju månader från november 2023 till juni 2024. I programmet ingår både gruppaktiviteter och egna aktiviteter. Det är ett omfattande upplägg med regelbunden träning samt flera föreläsningar om bland annat hälsosamma kostvanor, fysisk aktivitet och vikten av återhämtning. Deltagarna får även tillgång till ett digitalt minnesträningsprogram.

Efter programperiod

Efter programperioden får deltagarna hjälp med att göra ett eget livsstilsprogram. En hälsocoach finns också tillgänglig för stöd och hjälp på vägen. Efter ett år bjuds deltagarna in till en återträff.

I livsstilsprogrammet ingår:

1. Fysisk aktivitet

I programmet ingår cirkelträning två gånger i veckan tillsammans med instruktör, och föreläsningar kring hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Du behöver inga förkunskaper, tidigare erfarenhet eller särskilda kläder. Träningen anpassas utifrån dina förutsättningar och egen förmåga.

2. Hälosam mat för hjärnan

I programmet ingår föreläsningar kring kost och hur viss mat kan främja hjärnhälsan. Du kommer att få reflektera kring dina egna kostvanor genom hemuppgifter och kostdagbok.

3. Träna hjärnan

I programmet ingår föreläsning kring kognitiv träning och vikten att kontinuerligt stimulera och utmana hjärnan. Du får möjlighet till veckovisa minnesträningar via ett digitalt program. Du som önskar erbjuds tekniskt stöd.

4. Social samvaro

Du kommer få möjlighet att lära känna andra genom en samtalsgrupp som träffas en gång per månad. Genom att delta i de olika aktiviteterna får du chansen att knyta nya kontakter som bidrar till ökad social samvaro.

5. Kontroll av vaskulära riskfaktorer

Under programmets gång uppmuntrar vi dig att hålla kolla på dina vaskulära riskfaktorer så som blodtryck, blodfetter och blodsocker genom att ta kontakt med din Vårdcentral.

FINGER-modellen kommer från en studie som genomfördes i Finland under ledning av professor Miia Kivipelto (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability). Resultatet av studien visade tydligt det går att förebygga minnesproblematik hos riskgrupper genom att förändra livsstilen inom flera områden samtidigt.

Resultatet av studien genomförd i Finland av professor Miia Kivipelto. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till Hjärnvägens projektledare

Är du intresserad av att ta del av material från temaföreläsningarna är du välkommen att kontakta projektledare Ulrika Lindqvist.

Ulrika Lindqvist
Mejladress: ulrika.lindqvist@upplandsvasby.se
Telefon: 070-749 00 90

Senast uppdaterad: 7 maj 2024