Faderskap och föräldraskap

Om en ogift person föder ett barn eller om två gifta kvinnor får barn har Familjerättsbyrån i uppdrag att fastställa fader- eller föräldraskapet. Detta för att barn har rätt till försörjning, arv samt att känna till sitt ursprung.

Om faderskap och föräldraskap på Familjerättsbyråns webbsida

Senast uppdaterad: 14 april 2022