Beslut som rör dig själv

Upplands Väsby kommun tar varje år många olika beslut som påverkar dig som bor i kommunen. Det kan vara ett beslut kring bygglov eller ett beslut om ditt barns förskola. Du har alltid rätt att ta del av beslut som rör dig själv.

Du kan begära ut allmänna handlingar

Alla kommunens allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att vem som helst har rätt att begära ut en handling. Vill du ta del av en allmän handling kontaktar du Väsby Direkt.

Du har rätt att överklaga

Du har alltid rätt att överklaga ett beslut som rör dig själv, om beslutet går emot din önskan. Den typen av överklaganden kallas för förvaltningsbesvär.

Vid ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och om det är lämpligt. Det är bara den som beslutet angår som kan lämna in ett överklagande.

Upplands Väsby kommun är också alltid skyldig att upplysa dig om hur du ska göra för att överklaga.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2023