Nätverk och samarbeten

I Väsby finns flera nätverk och mötesplatser för dig som företagare där du kan träffa andra företagare och utbyta erfarenheter. Vi jobbar i nära samarbete med näringslivet för att skapa bra förutsättningar för företag att etablera sig här.

  • Relationer och nätverk för nya och etablerade företagare.
  • Mötesplatser, frukostträffar och omvärldsbevakning.
  • Koll på företagsaktiviteter i kommunen.
  • Mark för etablering och tillväxt.
  • Koll på företagsaktiviteter i kommunen.
  • Stöd och rådgivning kring miljö och hållbarhet för ditt företag.
  • Dialog och möjlighet att påverka tillsammans med Upplands Väsby kommun.

Dialog och samtal mellan kommunen och näringsliv är en framgångsnyckel för att lyckas med sin verksamhet. Vi arrangerar därför luncher och digitala möten i samverkan med Väsby Promotion där du som företagare får information om nuläget i kommunen. Har du frågor om mark för etablering och tillväxt är du välkommen att kontakta oss.

Är du intresserad att etablera dig här och har frågor inför etableringen eller har frågor om mark, kontakta oss för aktuell information. Skicka e-post med dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning om inriktningen, så blir du kontaktad.Väsbys Näringsliv ges ut av Väsby Promotion och Upplands Väsby kommun. Tidningen innehåller nyhetsrapportering, reportage om lokala företag och profiler. Pappersupplagan delas ut gratis till alla hushåll och företag i Upplands Väsby.

Läs Väsbys Näringsliv digitalt på vasbypromotion.se Länk till annan webbplats.

Aktiviteter

Varje år ordnar vi dialogkonferenser. Dessa sker i samverkan med Väsby Promotion. Under dessa dagar möts näringsliv, politiker och ledande tjänstepersoner från kommunen. Här diskuterar vi utvecklingsfrågor, utbyter erfarenheter och skapar kontakter.

Vi kommer gärna till ditt företag. Väsby växer och kommunen besöker därför regelbundet Väsbys företag för att lära känna varandra. Detta sker för att få ett bra underlag i arbetet med att utveckla företagsklimatet och stärka tillväxten.

Oftast är det kommunstyrelsens ordförande och/ eller ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet, näringslivschefen och verksamhetschefen för Väsby Promotion som kommer ut vid besöket. Ett besök kan bestå av att företaget presenterar sin verksamhet och ger möjlighet till diskussion kring olika aktuella ämnen.

Du som företagare kan ta upp de individuella frågor som du vill diskutera med kommunen för att få lotsning och information.

Vill du att vi ska komma och besöka ditt företag skicka e-post till oss.

Varje höst släpper Svenskt Näringsliv en rapport över kommunernas företagsklimat. I samband med detta bjuder Upplands Väsby kommun in till ett Walkt and Talk-möte. Mötet sker i samverkan med Svenskt Näringsliv, Väsby Promotion och Företagarna.

Upplägget för mötet

Du som företagare, politiker eller tjänsteperson får först en genomgång av rankingens resultat. Genomgång av rankingens resultat. Samtal om utvecklingsområden sker under promenaden. Därefter sker en återkoppling och redovisning för hela gruppen. Mötet är viktigt för att vi gemensamt ska kunna se vad vi behöver utveckla för att fortsätta vara en kommun i toppklass.

Upplands Väsby kännetecknas sedan många år av ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv. Detta ska vi fortsätta värna om. Vi bjuder bland annat in till lunchträffar med olika teman. På dessa möten vill vi ha en dialog direkt med dig som företagare för att lyssna på dig och vad du tycker kan förbättras.

Nätverk

Sedan 25 år tillbaka samverkar kommunen med Väsby Promotion i syfte att stimulera företagandet, stärka relationer mellan kommun och näringsliv samt erbjuda en neutral mötesarena för dessa parter. Utöver detta har Väsby Promotion särskilda uppdrag, nyföretagande, skola och arbetsmarknad, kvinnors företagande och initiativet Tillväxt Väsby.

Väsby Promotion driver näringslivsutveckling tillsammans med kommunen och agerar som dörröppnare för dig som företagare här. Organisationen anordnar olika arrangemang där syftet är att stärka platsen Väsby, stimulera kompetensutveckling och nätverk för företagare samt stötta nyföretagande. Som medlem erbjuds du en rad förmåner och erbjudanden, däribland exponerings- och annonsmöjligheter på Breddenträdet längs med E4:an.

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Företagarnas arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Lokalt verkar Företagarna för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare.

Information om aktiviteter och nätverk hos föreningen Företagarna Upplands Väsby. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 september 2023