Nätverk och samarbeten

I Väsby finns flera nätverk och mötesplatser för dig som företagare där du kan träffa andra företagare och utbyta erfarenheter. Kommunen jobbar i nära samarbete med näringslivet för att skapa bra förutsättningar för företag att etablera sig här.

Dialog och samtal mellan kommun och näringslivet är en framgångsnyckel för att lyckas med sin verksamhet. Vi arrangerar därför olika typer av möten i samverkan med Väsby Promotion för ömsesidigt utbyte av information och kunskap om nuläget i kommunen.

Tidningen Väsbys Näringsliv ges ut av Upplands Väsby kommun och Väsby Promotion två gånger per år. Den riktar sig till den som driver företag, verkar eller bor i Upplands Väsby. Tidningen innehåller nyhetsrapportering om kommunens olika verksamheter och reportage om lokala företag och aktuella frågor inom näringslivet. Den delas ut gratis till alla hushåll och företag i Upplands Väsby.

Läs Väsbys Näringsliv digitalt på vasbypromotion.se Länk till annan webbplats.

Aktiviteter

Varje år ordnar kommunen en näringslivskonferens i samverkan med Väsby Promotion. Under dessa dagar möts näringsliv, politiker och ledande tjänstepersoner från kommunen för att samtala om kommunens utveckling, utbyta erfarenheter och skapa kontakter.

Vi kommer gärna till ditt företag. Kunskap och kännedom om hur det är att driva företag i Upplands Väsby är viktigt för att få ett bra underlag i arbetet med att utveckla företagsklimatet och stärka tillväxten.

Vid företagsbesöken är det kommunstyrelsens ordförande och/ eller ordförande i näringslivs- och kompetensutskottet, näringslivschefen och verksamhetschefen för Väsby Promotion som deltar. Ett besök kan bestå av att företaget presenterar sin verksamhet och ger möjlighet till samtal kring olika aktuella ämnen. Du som företagare kan ta upp de frågor som du vill framföra till kommunen.

Vill du att vi ska komma och besöka ditt företag skicka e-post till oss på naringsliv@upplandsvasby.se

Varje höst släpper Svenskt Näringsliv en rapport över kommunernas företagsklimat. I samband med detta bjuder Upplands Väsby kommun in till ett Walk and Talk-möte. Mötet sker i samverkan med Svenskt Näringsliv, Väsby Promotion och Företagarna.

 

Vid mötet presenterar Svenskt Näringsliv resultatet av den enkätundersökning som ligger till grund för rankingen. Samtal om utvecklingsområden sker under promenaden. Därefter sker en återkoppling och redovisning för hela gruppen.

 

En inbjudan skickas ut till alla företagare.

Upplands Väsby kännetecknas sedan många år av ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv. Detta ska vi fortsätta värna om. Kommunen bjuder bland annat in till lunchträffar med olika teman. På dessa möten vill vi ha en dialog direkt med dig som företagare för att lyssna på dig och vad du tycker kan förbättras.

Nätverk

Sedan 25 år tillbaka samverkar kommunen med Väsby Promotion i syfte att stimulera företagandet, stärka relationerna mellan kommunen och näringslivet samt erbjuda en neutral mötesarena för dessa parter. Utöver detta har Väsby Promotion särskilda uppdrag, bland annat nyföretagande, Väsby startup samt skola och arbetsmarknad.

Väsby Promotion driver näringslivsutveckling tillsammans med kommunen och agerar som dörröppnare för dig som företagare här. Organisationen anordnar olika arrangemang där syftet är att stärka platsen Väsby, stimulera kompetensutveckling och nätverk för företagare samt stötta nyföretagande. Som medlem erbjuds du en rad förmåner och erbjudanden, däribland exponerings- och annonsmöjligheter på Breddenträdet längs med E4:an.

 

Information om aktiviteter hos Väsby Promotion Länk till annan webbplats.

Väsby Promotions webbplats Länk till annan webbplats.

Intresseföreningen Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp till den som driver företag.

Lokalt verkar Företagarna för att skapa ett starkt nätverk bland kommunens företagare.

 

Information om aktiviteter och nätverk hos föreningen Företagarna Upplands Väsby. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 december 2023