Beläggning

Här hittar du planerade och pågående beläggningsarbeten i kommunen.

Pågående

Planerade

 På grund av problem med avrinningen av dagvatten på Jordbrukargatan, planerades att Jordbrukargatan skulle fräsas och beläggas med ny asfalt under hösten 2021. Men det har skett en ändring i planen som innebär att vi först vill säkerställa att det blir ett fullgott resultat och därför kommer en provsträcka i höjd med Jordbrukargatan 7 att utföras nu i november 2021. Vilken sedan kommer utvärderas om resultatet blir bra eller om vi behöver justera utförandet till nästa år då hela sträckan, från Gårdstunet till Odlarstråket, kommer utföras.

Kartbild över Jordbrukargatan som får ny asfalt

Gång- och cykelbanorna öster om Norrsundagränd och Vassundagränd ska få ny asfalt. Under hösten 2021 pågick förarbeten för detta, sedan pausas arbetet över vintermånaderna för att sedan återupptas igen under våren 2022 när asfaltssäsongen startar upp igen.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Avslutade

Huginvägen, Muninvägen och Bredablicksvägen kommer få ny asfalt samt gångbanan mellan Huginvägen och Muninvägen restaureras med ny asfalt.

Kartbild över Huginvägen, Muninvägen och Bredablicksvägen som får ny asfalt

På sträckan mellan Hagvägen och Billsbacke pågår nu arbetet med att förse sträckan med ny belysning och ny asfalt.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Ladbrovägen mellan Åvägen och Edsvägen får ny asfalt, fräsning sker måndag 8 nov och sen asfalteras vägen tisdag 9 nov.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Onsdag 8 september påbörjas arbete på Skräddartorpsvägen, för att förbättra dagvattenhanteringen på gatan. Dels utanför nummer 8 och dels i början av gatan. Utanför nummer 8 kommer en ny dagvattenbrunn att anläggas, den ska mätas in under slutet av vecka 37, och därför kommer arbetet ligga öppet fram tills det att inmätningen är utförd. Efter inmätningen återställs gropen och asfalteras igen.

Kartbild över de gator i Södervik som får ny asfalt
Senast uppdaterad: 22 december 2021