Beläggning

Här hittar du planerade och pågående beläggningsarbeten i kommunen.

Pågående

Under beläggningssäsongen 2022 kommer Emmylundsvägen och Risbylevägen få ny asfalt.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Gång- och cykelbanan i Frestadalen, mellan Vallentunavägen och Frestaby får under beläggningssäsongen 2022 ny asfalt.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Under beläggningssäsongen 2022 kommer dessa gator i Odenslunda få ny asfalt

  • Eddavägen 3-19 / 18-32
  • Rosendalsvägen 4-14 / 11-33
  • Sköldvägen
  • Lokevägen
  • Idunvägen
  • Stockholmsvägen 6-20
Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Planerade

Avslutade

Gång- och cykelbanorna öster om Norrsundagränd och Vassundagränd ska få ny asfalt. Arbetet, som pausades förra året, återupptas under vecka 23 och beräkna pågå under minst 2 veckor.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Gång- och cykelbanor i Brunnby-vik väster om Huddungegränd och mot Skultunagränd får ny asfalt.

Arbetet påbörjas under vecka 23 och beräkna pågå under minst 2 veckor.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

För att vi ska kunna utföra alla förarbeten innan asfalteringen och sedan själva asfalteringen på hela gång- och cykelbanans bredd inklusive den 20 cm stödremsa av grus som ska ligga utanför asfaltskanten är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att inte låta växtlighet hänga ut över din fastighetsgräns. Om du är osäker på var fastighetsgränsen går kan du kontakta Väsby Direkt och fråga om hjälp med det.

Illustration över hur överhäng från häckar och buskar ska klippas vid fastighetsgränsen.

Lidvägen får ny asfalt, arbetet påbörjas under vecka 24. Först påbörjas förarbeten för att förbereda inför asfalteringen.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

För att det ska gå att utföra alla förarbeten innan asfalteringen och sedan själva asfalteringen på hela gatans bredd inklusive den 20 cm stödremsa av grus som ska ligga utanför asfaltskanten är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att inte låta växtlighet hänga ut över din fastighetsgräns. Om du är osäker på var fastighetsgränsen går kan du kontakta Väsby Direkt och fråga om hjälp med det.

Illustration över hur överhäng från häckar och buskar ska klippas vid fastighetsgränsen.

På del av Jordbrukargatan kommer att befintlig asfalt fräsas bort och få ny asfalt för att få bukt på problem med dagvattnet. Även del av Gårdstunet kommer att åtgärdas för att avhjälpa avrinningsproblem. Arbetet planeras pågå under veckorna 26-28.

Kartbild över Jordbrukargatan som får ny asfalt

Gång- och cykelbanor i Smedby i höjd med Ryttargtan och Sadelgatan får ny asfalt. Arbetet beräknas pågå under veckorna 27-28.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Del av Skogsvägen och gång- och cykelbanan längs Bjursvägen får ny asfalt. Arbetet beräknas pågå under veckorna 24-27.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Del av Finvids väg får ny asfalt, arbetet är planerat till veckorna 26-28.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Karins väg får ny asfalt, arbetet beräknas pågå under veckorna 26-28. Fräsning och asfaltering kommer ske nattetid för att minska störning i framkomligheten då räddningstjänsten har sin in- och utfart på Karins väg.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt
Senast uppdaterad: 11 augusti 2022