Beläggning

Här hittar du planerade och pågående beläggningsarbeten i kommunen.

Pågående

På Breddenvägen i höjd med den norra Kanalvägen kommer ett beläggningsarbete pågå under veckorna 47 och 48.

Kartbild över den del av Breddenvägen som får ny asfalt

Edsvägen mellan Hagvägen och Ladbrovägen får ny beläggning. Arbetet pågår veckorna 47 och 48.

Kartbild över Edsvägen som får ny asfalt

Planerade

Avslutade

Hagvägen får ny asfalt både på gatan och på gångbanorna. En del arbete med kantstenar som behöver bytas ut kommer också ske.

Arbetet är planerat veckorna 38-40. Det kommer vara begränsad möjlighet till parkering på sträckan under tiden arbetet pågår.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Stråket över parkeringen på Runbyvägen får ny asfalt, arbetet är planerat till veckorna 39 och 40.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Filip den rödes rondell på Mälarvägen/Vällstavägen kommer få ny asfalt. Befintlig asfalt fräses bort och ersätts med ny asfalt. Arbetet kommer ske nattetid under vecka 39.

Under vecka 38 kommer en kantsten samt lösa smågatstenar i rondellen att ersättas, även det nattetid men avspärrningar kommer stå även dagtid.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Under beläggningssäsongen 2022 kommer dessa gator i Odenslunda få ny asfalt

  • Eddavägen 3-19 / 18-32
  • Rosendalsvägen 4-14 / 11-33
  • Sköldvägen
  • Lokevägen
  • Idunvägen
  • Stockholmsvägen 6-20

Arbetet sker under veckorna 32-35.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Gång- och cykelbana norr om Truckvägen får ny asfalt, arbetet planeras pågå under vecka 38.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Liljevägen ska få ny asfalt. Arbetet beräknas pågå under veckorna 37-38. Samt återställningsarbeten efter detta.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

För att vi ska komma åt att asfaltera hela gatans bredd är det viktigt att du som fastighetsägare ser över och klipper dina buskar och annan växtlighet om den växer ut över kommunens fastighet. Är du osäker på var din fastighetsgräns går är ett bra riktmärke att du behöver klippa all växtlighet som är över asfaltens kant. Även träd, då lastbilar och andra maskiner behöver kunna komma åt ända in till asfaltskanten. Där det är möjligt även upp till 25 cm till utanför asfaltens kant för att vi ska kunna lägga en stödremsa av grus.

Illustration över hur överhäng från häckar och buskar ska klippas vid fastighetsgränsen.

Emmylundsvägen och Risbylevägen ska få ny asfalt. De befintliga trottoarerna kommer att rivas och ersättas med så kallade motveck dvs det blir ingen kantsten men en asfaltsremsa som lutar mellan fastighetsgränserna och dagvattenbrunnarna.

Arbetet beräknas pågå under veckorna 36-40.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

För att vi ska komma åt att asfaltera hela gatans bredd är det viktigt att du som fastighetsägare ser över och klipper dina buskar och annan växtlighet om den växer ut över kommunens fastighet. Är du osäker på var din fastighetsgräns går är ett bra riktmärke att du behöver klippa all växtlighet som är över asfaltens kant. Även träd, då lastbilar och andra maskiner behöver kunna komma åt ända in till asfaltskanten. Där det är möjligt även upp till 25 cm till utanför asfaltens kant för att vi ska kunna lägga en stödremsa av grus.

Illustration över hur överhäng från häckar och buskar ska klippas vid fastighetsgränsen.

Gång- och cykelbanan i Frestadalen, mellan Vallentunavägen och Frestaby får under beläggningssäsongen 2022 ny asfalt.

Arbetet sker under veckorna 32-35.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Gång- och cykelbanorna öster om Norrsundagränd och Vassundagränd ska få ny asfalt. Arbetet, som pausades förra året, återupptas under vecka 23 och beräkna pågå under minst 2 veckor.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Gång- och cykelbanor i Brunnby-vik väster om Huddungegränd och mot Skultunagränd får ny asfalt.

Arbetet påbörjas under vecka 23 och beräkna pågå under minst 2 veckor.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

För att vi ska kunna utföra alla förarbeten innan asfalteringen och sedan själva asfalteringen på hela gång- och cykelbanans bredd inklusive den 20 cm stödremsa av grus som ska ligga utanför asfaltskanten är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att inte låta växtlighet hänga ut över din fastighetsgräns. Om du är osäker på var fastighetsgränsen går kan du kontakta Väsby Direkt och fråga om hjälp med det.

Illustration över hur överhäng från häckar och buskar ska klippas vid fastighetsgränsen.

Lidvägen får ny asfalt, arbetet påbörjas under vecka 24. Först påbörjas förarbeten för att förbereda inför asfalteringen.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

För att det ska gå att utföra alla förarbeten innan asfalteringen och sedan själva asfalteringen på hela gatans bredd inklusive den 20 cm stödremsa av grus som ska ligga utanför asfaltskanten är det viktigt att du som fastighetsägare ser till att inte låta växtlighet hänga ut över din fastighetsgräns. Om du är osäker på var fastighetsgränsen går kan du kontakta Väsby Direkt och fråga om hjälp med det.

Illustration över hur överhäng från häckar och buskar ska klippas vid fastighetsgränsen.

På del av Jordbrukargatan kommer att befintlig asfalt fräsas bort och få ny asfalt för att få bukt på problem med dagvattnet. Även del av Gårdstunet kommer att åtgärdas för att avhjälpa avrinningsproblem. Arbetet planeras pågå under veckorna 26-28.

Kartbild över Jordbrukargatan som får ny asfalt

Gång- och cykelbanor i Smedby i höjd med Ryttargtan och Sadelgatan får ny asfalt. Arbetet beräknas pågå under veckorna 27-28.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Del av Skogsvägen och gång- och cykelbanan längs Bjursvägen får ny asfalt. Arbetet beräknas pågå under veckorna 24-27.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Del av Finvids väg får ny asfalt, arbetet är planerat till veckorna 26-28.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Karins väg får ny asfalt, arbetet beräknas pågå under veckorna 26-28. Fräsning och asfaltering kommer ske nattetid för att minska störning i framkomligheten då räddningstjänsten har sin in- och utfart på Karins väg.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt
Senast uppdaterad: 14 november 2022