Boka lokal, hur går det till?

Föreningar, förbund, privatpersoner och företag kan hyra kommunens idrottslokaler och idrottsanläggningar. De flesta anläggningarna går att boka via e-tjänsten.

Bokningsförfrågan och direktbokning, enstaka tider

Ansökan om lokal

Ansökan om lokaler för stående träningstider och arrangemang under inomhussäsongen 2024/2025 och sommaren 2024 har stängt. Sista ansökningsdatum var 30 april.

När kommunen är klar med schemaläggningen av tiderna går det att boka lokaler för träningstider och arrangemang under inomhussäsongen 2024/2025.

Schemaläggningen beräknas vara klar 21 juni.

Bokningsförfrågan eller direktbokning av enstaka tid i lokal

Vill du boka en enstaka tid i någon av kommunens idrottslokaler eller anläggningar? Använd e-tjänsten för att registrera en användarprofil, se lediga tider och boka direkt via hemsidan. Vissa tider och hallar är spärrade för direktbokning, i dessa fall skickas en bokningsförfrågan till Lokalbokningen först. Vänligen observera att du måste få en bokningsbekräftelse från Lokalbokningen för att din förfrågan ska ha blivit en bokning.

Avgifter och regler

Här hittar du information om avgifter, regler, fördelningsprinciper och övrigt som gäller för bokning av idrottslokaler och -anläggningar i Upplands Väsby kommun.

Hyresavgifter

Hyresgästerna delas upp i följande kategorier:

Kategori A

 • När förening verksam i Upplands Väsby kommun bedriver barn- och ungdomsverksamhet.
 • Skolidrottsförening tillhörande skola i Upplands Väsby kommun.
 • Pensionärsförening verksam i Upplands Väsby kommun.
 • Förening verksam i Upplands Väsby kommun med verksamhet för personer med funktionsnedsättning. *

OBS! Föreningen måste vara registrerad i kommunens föreningsregister samt ha skickat in nödvändiga handlingar för att få boka till föreningstaxa inom denna kategori

* Enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-10-28 har förening med särskild verksamhet/träningsgrupper för barn och ungdomar med funktionsnedsättning rätt att boka idrottslokal till nolltaxa efter överenskommelse med idrott- och fritidsenheten.

Kategori B

 • När förening verksam i Upplands Väsby kommun bedriver vuxenverksamhet.
 • Stiftelse verksam i Upplands Väsby kommun.
 • Studieförbund.

OBS! Förening måste vara registrerad i kommunens föreningsregister samt ha skickat in nödvändiga handlingar för att få boka till föreningstaxa inom denna kategori

Kategori C

 • Övriga föreningar samt föreningar från andra kommuner.
 • Företag.
 • Förbund.
 • Privata hyresgäster.
Taxa för träning

Typ av lokal

Kategori A

Kategori B

Kategori C

Fotbollshall lågsäsong 1/4-31/10

39 kr/timme

333 kr/timme

555 kr/timme

Fotbollshall högsäsong 1/11-31/3

112 kr/timme

444 kr/timme

1 500 kr/timme

Sporthall

39 kr/timme

222 kr/timme

389 kr/timme

Gymnastiksal

28 kr/timme

111 kr/timme

167 kr/timme

Spegelsal Vilunda

28 kr/timme

111 kr/timme

167 kr/timme

Kampsportcenter (per del)

28 kr/timme

111 kr/timme

167 kr/timme

Kampsportcenter (hela)

112 kr/timme

444 kr/timme

668 kr/timme

Konstgräsplan 11-spel (hel plan)

39 kr/timme

333 kr/timme

555 kr/timme

Konstgräsplan 11-spel (halv plan)

20 kr/timme

167 kr/timme

-

Konstgräsplan 7-9 spel

22 kr/timme

167 kr/timme

555 kr/timme

Naturgräsplan 11-spel

39 kr/timme

222 kr/timme

777 kr/timme

Vilunda friidrottsarena

39 kr/timme

222 kr/timme

777 kr/timme

Ishall

(¹ kl.07-17, ² kl.17-22)

112 kr/timme

692 kr/timme

888 kr/timme¹

1 110 kr/timme²

Enbart omklädningsrum* (per rum)

10 kr/timme

20 kr/timme

95 kr/timme

Vilundabadet

Enligt avtal

Enligt avtal

Medleys taxor

Mötesrum Vilunda fotbollshall

200 kr/timme

300 kr/timme

500 kr/timme

Samlingssalen Vilundahallen

0 kr

0 kr

167 kr/timme

* Särskild taxa för bokning av enbart omklädningsrum ifall idrottslokalen samtidigt kan nyttjas av annan kund.

Under lov tillkommer en lovtaxa på 50 kr/timme för bokning i fotbollshall, sporthall, gymnastiksal, kampsportcenter och spegelsal. Detta då extra städ behöver beställas.

Särskild arrangemangstaxa

Typ av lokal

Kategori A

Kategori B

Kategori C

Sporthall/gymnastiksal

111kr/timme Max 1 111 kr/dygn

278kr/timme Max 2 775 kr/dygn

555kr/timme Max 4 440 kr/dygn

Konstgräsplan 11-spel

111kr/timme

Max 1 111 kr/dygn

389kr/timme Max 2 775 kr/dygn

555kr/timme Max 4 440 kr/dygn

Konstgräsplan 7-9-spel

111kr/timme

Max 1 111 kr/dygn

278kr/timme Max 2 775 kr/dygn

555kr/timme Max 4 440 kr/dygn

Naturgräsplan 11-spel/Vilunda friidrottsarena

111kr/timme

Max 1 111 kr/dygn

278kr/timme Max 2 775 kr/dygn

777kr/timme Max 5 550 kr/dygn

Kampsportcentret (hela)

111kr/timme

Max 1 111 kr/dygn

444kr/timme Max 2 775 kr/dygn

668kr/timme Max 4 440 kr/dygn

Extraavgifter

Om hyresreglerna för bokning av idrottslokal inte följs kan kunden komma att debiteras en extra avgift enligt nedan:

 • Ej grovstädad lokal – 300 kr till 500 kr
 • Ej undanplockad innebandysarg – 500 kr
 • Ej undanplockad övrig utrustning – 300 kr
 • Ej upphissade väggar/mål lämnade på fel plats i fotbollshallen – 300 kr
 • Jourutryckning vid handhavandefel – 2 500 kr

Taxor och riktlinjer vid uthyrning av av idrottslokaler och övriga föreningslokaler Pdf, 396 kB.

Nyckelutlämning och hyresregler

Hyresreglerna gäller för alla idrottsanläggningar och -lokaler som ägs av Upplands Väsby kommun.

Hämta och lämna nycklar

När du har fått din bokning bekräftad kan du hämta ut nycklar och/eller passerkort till lokalen.

Nycklar och passerkort kvitteras ut i Messingens reception, på Love Almqvists torg 1 i Upplands Väsby.

Kom ihåg att lämna tillbaka nycklarna efter hyrestillfället. Om du återlämnar nycklar för sent eller inte alls så debiteras du extra.

Messingens öppettider för utlämning av nycklar

Dag

Tider

Måndag–torsdag

07.30–19.00

Fredag

07.30–18.00

Lördag

09.00-16.00

Söndag

12.00-16.00

Nycklar och kort hämtas senast klockan 15.45 sista vardagen innan bokad tid.

Kontakta Messingen

Allmänna hyresregler

Du som är hyresgäst ansvarar för lokalen vid hyrestillfället. I ansvaret ingår att se till att ingen obehörig vistas i lokalen.

Kontrollera lokalen både före och efter din bokade tid. Eventuella skador eller fel ska anmälas till kommunen. Det gäller även för biytor som omklädningsrum, duschar, korridorer, etcetera.

Anmäl fel via felanmälan

Rökning och alkohol är förbjudet i och i anslutning till kommunens lokaler. Enligt tobakslagen är rökning på skolgårdar förbjudet dygnet runt och året runt. Du som hyr ansvarar för att de personer som besöker lokalen följer dessa lagar och regler.

Brandskyddsregler

Du som hyr en lokal är skyldig att känna till hur du ska agera i händelse av brand. I lokalerna finns anslag som visar utrymningsvägar, hur utrymning ska ske och var återsamlingsplatsen finns. Du ansvarar för att informera övriga personer i lokalen om brandskyddsregler och -rutiner. Om det brinner ska du alltid larma 112 och möta upp brandkåren vid entrén. Nödutgångar får under inga omständigheter blockeras.

Före och efter din bokning

Omklädningsrum får disponeras 30 minuter före och 15 minuter efter bokad tid.

Efter aktiviteten ska lokalen återställas och städas. Du som hyr är skyldig att grovstäda lokalen efter användning (plocka upp skräp och sopa och torka golv). Om lokalen lämnas i ett sådant skick att extra städning måste beställas, kommer du att debiteras extra. Ytterskor får inte användas i lokalerna.

Utrustning och redskap ska återställas efter aktiviteten. Om utrustningen inte är undanplockad kommer du att debiteras extra.

Kontrollera att alla utrymmen är tomma och att alla dörrar, fönster och nödutgångar är låsta innan ni lämnar lokalen.

Problem med nycklar

Vid problem med nycklar och inpassage efter klockan 16.00 kan du kontakta vår fastighetsjour. Observera att detta är förenat med eget ansvar. Det betyder att du som hyresgäst ska ha behörighet att vistas i lokalen och att inga fel har begåtts vid inpasseringen. I annat fall debiteras du extra för utryckningen.

Extraavgifter

Du som hyresgäst kan debiteras extra enligt nedan om reglerna inte följs.

 • Försenad nyckel: 250 kronor
 • Borttappad nyckel: 500 kronor
 • Extra städning: 300 kronor
 • Ej undanplockad sarg (innebandy): 500 kronor
 • Ej undanplockad övrig utrustning: 300 kronor
 • Jourutryckning vid handhavandefel: 2500 kronor

Avbokning

Om du behöver avboka så ska du kontakta lokalbokningen senast tio dagar före hyrestillfället. För stående bokningar och större arrangemang gäller avbokning senast tre veckor före hyrestillfället. Vid sen avbokning debiteras full hyreskostnad.

Fördelningsprinciper

Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrotts-, motions- och fritidsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden i Upplands Väsby kommun tagit fram fördelningsprinciper som gäller för bokning av lokaler och anläggningar. Där har man tagit hänsyn till de olika förutsättningar som finns för olika idrotter och föreningar i kommunen.

Fördelningsprinciperna finns för att uppnå en så rättvis fördelning av tider och ett så effektivt nyttjande av anläggningarna som möjligt.

Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar i Upplands Väsby kommun Pdf, 538 kB.


Boka lokal för barnkalas

Kalasdags? Då är Odenskolans gymnastiksal och Bollstanässkolans gymnastiksal passande för barnkalaset. Använd e-tjänsten för att söka ledig tid och boka direkt. Tid för förberedelser och undanplockning ska ingå i den bokade tiden. Städutrustning medtages av kunden och otillräcklig städning debiteras efter gällande taxa. Observera att du behöver välja i formuläret att få en bekräftelse skickad till din mejl.

Kom ihåg att

 • Kommunens hyresregler gäller för dig som bokar lokalen.
 • Förberedelser och städning ska ingå i den bokade tiden.
 • Mat och dryck får bara förtäras i omklädningsrummen.
 • Ta med utrustning som bollar, klubbor och hopprep till kalaset – det ingår inte i hyran.
 • Enbart gymnastiksal i Odenskolan och Bollstanässkolan kan bokas för barnkalas.

Belysning

Vissa gymnastiksalar har automatisk belysning. För att kunna reglera och släcka ljuset behöver du en särskild nyckel som du kan låna hos Messingen vid nyckelutlämningen. Kom ihåg att återställa belysningen när du lämnar lokalen.

Vad kostar det?

Att hyra en gymnastiksal kostar 167 kronor per timme för privatpersoner.

Faktura skickas med post månaden efter kalaset.

Boka lokal för övernattning

Föreningar i Upplands Väsby kommun kan hyra idrottslokaler och gymnastiksalar för övernattning i samband med turneringar och andra arrangemang. De här lokalerna går att hyra:

 • Bollstanässkolans gymnastiksal.
 • Odenskolans gymnastiksal.
 • Smedsgärdshallen.
 • Vilundaparkens A- och B-hall.
 • Kampsportscenter, Vilundaparken.

Hur bokar jag en lokal för övernattning?

Om du vill boka och hyra en idrottslokal för övernattning ska du kontakta lokalbokningen.

Kontakta lokalbokningen

Kom i håg att anmäla om tillfällig övernattning

När du har bokat en lokal ska du göra en anmälan om tillfällig övernattning. Det gör du till Brandkåren Attunda senast fem dagar före dagen för övernattningen. När du har fått din anmälan godkänd ska du skicka en bekräftelse till kommunens lokalbokning.

Boka lokal i Messingen

I multifunktionshuset Messingen finns en multihall för idrotts- och fritidsaktiviteter och evenemang. Här finns också en danssal och ett gym.

För lokalerna i Messingen gäller särskilda hyresvillkor och -avgifter.

Kontakt

Kontakta Messingens reception för bokning av lokalerna.

Telefon: 08-590 973 00
E-post: messingen@upplandsvasby.se

Messingens webbsida

Kontakta lokalbokningen

Kontakta kommunens lokalbokning för frågor om:

 • bokning av lokaler för träningar, matcher och arrangemang, etcetera
 • kommunens idrottslokaler, idrottsanläggningar och gymnastiksalar
 • hyresavgifter och -regler

Observera att lokalbokningen inte hyr ut festlokaler för andra typer av fester än barnkalas.

Senast uppdaterad: 2 juli 2024