Parkeringsplatser, allmänna

Parkering är tillåten på de allmänna parkerings­platserna högst 24 timmar i följd på vardagar utom dag före sön- och helgdagar, om inte andra villkor för upp­ställningen anges på platsen, till exempel avgift eller p-skiva. 

Avgifter för parkering

I Upplands Väsby finns det två parkeringstaxor. Taxa A används där avsikten är att parkering ska ske under kortare tid, exempelvis utanför butiker och i dom centrala delarna av Upplands Väsby. Taxa B används på platser där det är tänkt att parkering kan ske under längre tidsperioder.

Taxa A

Avgiften är 10 kronor per timme vardagar mellan kl. 09:00-18:00 samt dag före sön- och helgdag mellan kl. 10:00-15:00.

Taxa B

Infartsparkeringarna vid Väsby station

Avgiften är 20 kronor för 12 timmar.

Vilundaparken

Införandet av parkeringsavgift planerades att införas från och med 1 januari 2021, det flyttas nu fram. Finns i dagsläget inget aktuellt startdatum.

Idag gäller P-skiva för parkering i 4 timmar.

Parkering till för besökare

Vilundaparkens centrala läge och stora antal parkeringsplatser gör att parkeringen i dagsläget används flitigt även av andra än de som besöker områdets idrottsverksamheter. Förhoppningen med att införa parkeringsavgifter är att underlätta tillgången till parkeringsplatser för besökare och aktiva inom Vilundaparkens idrottsområde.

Mobilbetalning för parkering

Med telefonen kan du köpa din p-biljett via app, sms eller talsvar. Starta, förläng, korta ned samt avsluta parkeringstiden på distans och betala endast för den tid du står parkerad. Parkeringsvakterna ser att du betalat i sin handenhet.

App

Ladda ner EasyParks app på deras hemsida.

Support - Kontakta EasyPark

Behöver du hjälp eller har frågor ska du kontakta EasyParks kundtjänst.

Eller ring EasyPark på 0770-87 00 00.

App

Ladda ner Parksters app på deras hemsida.

SMS

Starta parkering genom att skicka:
ZONKOD REGNR PERSONNR
Exempel: 12345 ABC123 7106061325
till 0707-13 14 15

Avsluta parkering genom att skicka:
AVSLUTA

Talsvar

Ring upp Parkster på 0101-99 26 16 och följ instruktionerna för att skapa konto samt starta biljett.

Support - Kontakta Parkster

Behöver du hjälp eller har frågor ska du kontakta Parksters kundtjänst.

Eller ring Parksters kundtjänst på 0775–33 30 30.

Använda parkeringsskiva (P-skiva)

På vissa parkeringsplatser kan du använda parkeringsskiva. Där parkerar du kostnadsfritt under den tid som står angiven på parkeringsplatsens skylt. En parkeringsskiva används för att kunna kontrollera din parkeringstid.

  • Ta reda på den längsta tillåtna uppställningstiden som vanligtvis går att läsa av parkeringsskylten.
  • Ställ in din ankomsttid med parkeringsskivans pilmarkering.
  • Avrunda till närmast följande hel- eller halvtimme
  • Ankomsttid får inte ändras under pågående parkering.
  • Placera parkeringsskivan innanför vindrutan på så att den enkelt går att se utifrån.
  • Parkeringsskivor kan hämtas i kommunhusets entré, Dragonvägen 86.
  • Kasta inte parkeringsskivan. Den kan återanvändas många gånger i alla kommuner.

Laddplatser för elbilar

I Upplands Väsby kommun, på Vilundaparken finns 34 laddplatser för elbilar och laddhybrider. Laddningen är avgiftsbelagd och betalas via appen CaCharge.

Senast uppdaterad: 17 april 2024