Städning av gator och trottoarer

Efter att halkan bekämpats under vinterhalvåret samlas mycket sand på gator och trottoarer. Sandsopningen sker generellt under perioden 1 april - 15 maj.

Sandsopning

Grovsopning för att minska sandmängden har påbörjats men är i år framskjuten på grund av vädret. Körordningen går efter följande turordning för 2023:

  • Centrala Väsby inkl Apoteksskogen
  • Brunnbyvik, Skälby
  • Fresta, Ekeby, Vatthagen
  • Odenslunda, Sjukyrkoberget
  • Bollstanäs
  • Runby, Eds allé

Då vi är beroende av vädret är det svårt att ge information om när vi kommer sopa i specifika områden.

Senast uppdaterad: 5 september 2023