Nyheter

 • Projekttävling för gestaltning av dammen i Blå parken

  För att snabba på arbetet med omgestaltning av dammen i Blå parken kommer omröstning där allmänheten bjuds in inte att genomföras. För att snabba på arbetet med omgestaltning av dammen i Blå parken kommer omröstning där allmänheten bjuds in inte att genomföras. För att snabba på arbetet med omgestaltning av dammen i Blå parken kommer omröstning där allmänheten bjuds in inte att genomföras.
 • Bild på huset som ligger på Anton Tamms väg 1, där nya kommunhuset kommer bli.

  Hjälp oss utforma den nya kommunreceptionen

  Receptionen är en central plats för kommunen att välkomna och hjälpa dig som besöker oss. Under 2026... Receptionen är en central plats för kommunen att välkomna och hjälpa dig som besöker oss. Under 2026 öppnar vi det... Receptionen är en central plats för kommu...
 • lärare står längst fram i ett klassrum och pratar till en klass i årskurs 5.

  Alla kommunala grundskolor har nu fått Skolverkets utmärkelse

  Det är unikt för Väsby att alla kommunala förskolor och grundskolor har fått utmärkelsen. Det är unikt för Väsby att alla kommunala förskolor och grundskolor har fått utmärkelsen. Det är unikt för Väsby att alla kommunala...
 • Illustration av Återbruksfestivalen med Väsby skyline i bakgrunden. Illustrationen ska föreställa festivalområdet med olika aktiviteter med fokus på återbruk.

  Upplands Väsby första Återbruksfestival

  Välkommen till en dag fylld av återbruksinspiration. Det blir musik, workshops, föreläsningar och ut... Välkommen till en dag fylld av återbruksinspiration. Det blir musik, workshops, föreläsningar och utställningar me... Välkommen till en dag fylld av återbruksi...
 • Två pojkar spelar basket på Pias Court i Bollstanäs. Fotograf är Jesper Lundberg.

  Trygg uppväxt, delaktighet i samhället och trivsamma utemiljöer

  Upplands Väsby kommuns flerårsplan med budget 2025-2027 är beslutad. I den beskrivs vad kommunen ska... Upplands Väsby kommuns flerårsplan med budget 2025-2027 är beslutad. I den beskrivs vad kommunen ska fokusera på d... Upplands Väsby kommuns flerårsplan med bu...
 • Fem ungdomar som går på rad en sommarkväll.

  Fler elever går ut med gymnasiebehörighet

  Det gäller på alla de kommunala skolorna i Väsby, även i årskurserna 6 och 8. Ökningen beror till st... Det gäller på alla de kommunala skolorna i Väsby, även i årskurserna 6 och 8. Ökningen beror till stor del på högr... Det gäller på alla de kommunala skolorna...
 • Johan Segerfeldt som är rektor på Väsby skola.

  Allt fler elever på Väsby skola når gymnasiebehörighet

  Väsby skola som tidigare brottats med elevfrånvaro och hög andel underkända elever ser nu att andele... Väsby skola som tidigare brottats med elevfrånvaro och hög andel underkända elever ser nu att andelen elever med g... Väsby skola som tidigare brottats med ele...
 • EU-flaggan

  Rösta i EU-valet i dag

  I dag den 9 juni är det valdag till EU-valet, när vi röstar fram Sveriges representanter till Europa... I dag den 9 juni är det valdag till EU-valet, när vi röstar fram Sveriges representanter till Europaparlamentet fö... I dag den 9 juni är det valdag till EU-va...
 • Bild på ett ekträd underifrån, i Sydvästra Fysingen.

  Väsbys värdefulla ekar räddade

  Ett hundratal ekar i Upplands Väsby, somliga över 500 år gamla, har räddats för framtiden. Upplands... Ett hundratal ekar i Upplands Väsby, somliga över 500 år gamla, har räddats för framtiden. Upplands Väsby kommun ä... Ett hundratal ekar i Upplands Väsby, soml...