Synpunkter och klagomål

Lämna dina synpunkter på kommunala verksamheter.

Om Synpunkt Väsby

Vi vill gärna veta om du är nöjd med de tjänster som kommunens verksamheter erbjuder. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter, de kan hjälpa oss att bli en ännu bättre kommun.

När får jag svar?

Du väljer om du vill få återkoppling på din synpunkt. Det går bra att vara anonym. När du väljer att du vill ha återkoppling i e-tjänsten Synpunkt Väsby Länk till annan webbplats. kontaktar vi dig inom två arbetsdagar.

Lämna synpunkt eller klagomål

Skolornas verksamheter

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål på skolornas verksamheter finns det ett antal steg som ska följas.

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål på förskola eller familjedaghem (även kallat pedagogisk omsorg) måste du först ta reda på om verksamhetens huvudman är kommunal eller fristående. Sedan riktar du ditt klagomål eller din synpunkt till endera kommunen eller den fristående huvudmannen.

Du kan läsa mer om hur du går till väga i det här dokumentet: Lämna synpunkter eller klagomål - förskola och pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats.

Kommunala förskolor

Om ditt klagomål gäller en kommunal förskola, och du efter kontakt med personal och rektor fortfarande vill ta ärendet vidare till den kommunala huvudmannen, kan du fylla i formuläret nedan.


Jag har tidigare varit i kontakt med:
Jag har tidigare varit i kontakt med:


Välj om du vill ha svar eller inte: * (obligatorisk)
Välj om du vill ha svar eller inte:


Om du vill ha svar, fyll i dina uppgifter nedan.


Observera att vi inte kan garantera anonymitet om du lämnar din e-postadress.

När du skickar ditt ärende till Upplands Väsby kommun behandlar vi de personuppgifter du väljer att lämna till oss i formuläret.
Läs mer om hur Upplands Väsby kommun behandlar personuppgifter på: http://www.upplandsvasby.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Information som skickas till kommunen blir allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål på en grundskola måste du först ta reda på om verksamhetens huvudman är kommunal eller fristående. Sedan riktar du ditt klagomål eller din synpunkt till endera kommunen eller den fristående huvudmannen.

Du kan läsa mer om hur du går till väga i det här dokumentet: Lämna synpunkter eller klagomål - grundskola Länk till annan webbplats.

Kommunal grundskola

Om ditt klagomål gäller en kommunal grundskola, och du efter kontakt med personal och rektor fortfarande vill ta ärendet vidare till den kommunala huvudmannen, kan du fylla i formuläret nedan.


Jag har tidigare varit i kontakt med:
Jag har tidigare varit i kontakt med:


Välj om du vill ha svar eller inte: * (obligatorisk)
Välj om du vill ha svar eller inte:


Om du vill ha svar, fyll i dina uppgifter nedan.


Observera att vi inte kan garantera anonymitet om du lämnar din e-postadress.

När du skickar ditt ärende till Upplands Väsby kommun behandlar vi de personuppgifter du väljer att lämna till oss i formuläret.
Läs mer om hur Upplands Väsby kommun behandlar personuppgifter på: http://www.upplandsvasby.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Information som skickas till kommunen blir allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål på en gymnasieskola måste du först ta reda på om verksamhetens huvudman är kommunal eller fristående. Sedan riktar du ditt klagomål eller din synpunkt till endera kommunen eller den fristående huvudmannen.

Du kan läsa mer om hur du går till väga i det här dokumentet: Lämna synpunkter eller klagomål - gymnasieskola Länk till annan webbplats.

Kommunal gymnasieskola

Om ditt klagomål gäller den kommunala gymnasieskolan, och du efter kontakt med personal och rektor fortfarande vill ta ärendet vidare till den kommunala huvudmannen, kan du fylla i formuläret nedan.


Jag har tidigare varit i kontakt med:
Jag har tidigare varit i kontakt med:


Välj om du vill ha svar eller inte: * (obligatorisk)
Välj om du vill ha svar eller inte:


Om du vill ha svar, fyll i dina uppgifter nedan.


Observera att vi inte kan garantera anonymitet om du lämnar din e-postadress.

När du skickar ditt ärende till Upplands Väsby kommun behandlar vi de personuppgifter du väljer att lämna till oss i formuläret.
Läs mer om hur Upplands Väsby kommun behandlar personuppgifter på: http://www.upplandsvasby.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Information som skickas till kommunen blir allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål på vuxenutbildningen finns det ett antal steg som ska följas.

Lämna synpunkter eller klagomål - vuxenutbildning Länk till annan webbplats.


Jag har tidigare varit i kontakt med:
Jag har tidigare varit i kontakt med:


Välj om du vill ha svar eller inte: * (obligatorisk)
Välj om du vill ha svar eller inte:


Om du vill ha svar, fyll i dina uppgifter nedan.


Observera att vi inte kan garantera anonymitet om du lämnar din e-postadress.

När du skickar ditt ärende till Upplands Väsby kommun behandlar vi de personuppgifter du väljer att lämna till oss i formuläret.
Läs mer om hur Upplands Väsby kommun behandlar personuppgifter på: http://www.upplandsvasby.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Information som skickas till kommunen blir allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.

Socialtjänstens verksamheter

Välj vilken verksamhet som synpunkten eller klagomålet avser nedan.Välj om du vill ha svar eller inte: * (obligatorisk)
Välj om du vill ha svar eller inte:


Om du vill ha svar, fyll i dina uppgifter nedan.


Observera att vi inte kan garantera anonymitet om du lämnar din e-postadress.

När du skickar ditt ärende till Upplands Väsby kommun behandlar vi de personuppgifter du väljer att lämna till oss i formuläret.
Läs mer om hur Upplands Väsby kommun behandlar personuppgifter på: http://www.upplandsvasby.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Information som skickas till kommunen blir allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.Välj om du vill ha svar eller inte: * (obligatorisk)
Välj om du vill ha svar eller inte:


Om du vill ha svar, fyll i dina uppgifter nedan.


Observera att vi inte kan garantera anonymitet om du lämnar din e-postadress.

När du skickar ditt ärende till Upplands Väsby kommun behandlar vi de personuppgifter du väljer att lämna till oss i formuläret.
Läs mer om hur Upplands Väsby kommun behandlar personuppgifter på: http://www.upplandsvasby.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Information som skickas till kommunen blir allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.Välj om du vill ha svar eller inte: * (obligatorisk)
Välj om du vill ha svar eller inte:


Om du vill ha svar, fyll i dina uppgifter nedan.


Observera att vi inte kan garantera anonymitet om du lämnar din e-postadress.

När du skickar ditt ärende till Upplands Väsby kommun behandlar vi de personuppgifter du väljer att lämna till oss i formuläret.
Läs mer om hur Upplands Väsby kommun behandlar personuppgifter på: http://www.upplandsvasby.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Information som skickas till kommunen blir allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.Välj om du vill ha svar eller inte: * (obligatorisk)
Välj om du vill ha svar eller inte:


Om du vill ha svar, fyll i dina uppgifter nedan.


Observera att vi inte kan garantera anonymitet om du lämnar din e-postadress.

När du skickar ditt ärende till Upplands Väsby kommun behandlar vi de personuppgifter du väljer att lämna till oss i formuläret.
Läs mer om hur Upplands Väsby kommun behandlar personuppgifter på: http://www.upplandsvasby.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Information som skickas till kommunen blir allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.Välj om du vill ha svar eller inte: * (obligatorisk)
Välj om du vill ha svar eller inte:


Om du vill ha svar, fyll i dina uppgifter nedan.


Observera att vi inte kan garantera anonymitet om du lämnar din e-postadress.

När du skickar ditt ärende till Upplands Väsby kommun behandlar vi de personuppgifter du väljer att lämna till oss i formuläret.
Läs mer om hur Upplands Väsby kommun behandlar personuppgifter på: http://www.upplandsvasby.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Information som skickas till kommunen blir allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen.

Senast uppdaterad: 31 maj 2024