Rösta i EU-valet 2024

Söndag 9 juni 2024 är det EU-val. Det är då vi röstar fram Sveriges representanter till Europaparlamentet för de kommande fem åren. Du kan förtidsrösta från och med 22 maj.

Efter valdagen 9 juni – vad händer sen?

Vallokalerna har öppet 08.00–21.00 på valdagen söndag 9 juni. Efter stängning börjar röstmottagarna räkna rösterna från kvällen inpå natten mot måndag. När de har räknat klart ringer de in resultatet direkt till Valmyndigheten, oftast omkring midnatt. Detta är den preliminära räkningen av röster som görs av kommunen. Det preliminära resultatet visas på Valmyndighetens webbplats.

Därefter lämnar röstmottagarna rösterna till valnämndens kansli på natten. Rösterna kvitteras och på måndagen lämnar valkansliet kommunens röster till länsstyrelsen för slutgiltig rösträkning. Rösterna kontrollräknas av länsstyrelsen.

Valnämndens preliminära rösträkning

Vissa röster skickas inte till länsstyrelsen på måndagen efter valdagen, utan först senare under veckan. Det är exempelvis underkända röster från vallokal, felsända eller försent inkomna förtidsröster. Dessa röster hanterar och räknar erfarna rösträknare onsdag 12 juni i samband med valnämndens preliminära rösträkning. Efter att den preliminära rösträkningen är avslutad lämnas även dessa röster till länsstyrelsen där de sedan räknas om.

När de sista rösterna är lämnade till länsstyrelsen är kommunens ansvar för genomförande av val slutfört. Länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning resulterar i ny mandatfördelning i Europaparlamentet. Valnämnden i Väsby utvärderar genomförandet av valet i kommunen och avvecklar därefter verksamheten.

Vilka arbetar med valet i kommunen?

Valnämnden

Valnämnden är den nämnd i kommunen som ansvarar för att valet genomförs på ett tillgängligt, rättssäkert och korrekt vis.

På central nivå är det Valmyndigheten och länsstyrelserna som ansvarar för genomförandet av valen på statlig- respektive regional nivå.

Valkansliet

Valkansliet är de tjänstepersoner som arbetar med valet i Upplands Väsby kommun. Valkansliet arbetar på uppdrag av valnämnden.

Om du vill komma i kontakt med Valkansliet kan du mejla till val@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 11 juni 2024