Utförare inom förskola och skola

Här hittar du som är eller vill bli utförare inom förskola och skola nyttig information.

Ersättningsnivåerna för 2023 finns längre ner på sidan.

Klicka på E-tjänst för utförare av barnomsorg/skola för att ansöka om behörighet. Du kan även avanmäla befintlig behörighet.

Här registrerar du även ny enhet, och nya placeringar av barn/elever.

Från och med juni 2018 kommer Upplands Väsy kommun publicera ersättningsunderlagen i en ny E-tjänst Visa ersättning för utförare. Tjänsten nås med hjälp av BankID för personer med behörighet till denna tjänst. Behörigheten beställs via E-tjänst (se ovan). Brevet Word, 29 kB. om Visa ersättningar som mejlades till utförarna 2018-05-25.

Lathund för Visa ersättningar. Pdf, 1 MB. 

Underlaget finns tillgängligt efter den 15:e varje månad. Kommande utbetalning är endast preliminärberäknad.

Kontrollera listorna och återkom om något inte stämmer senast den sista i månaden. Vi backar 1 månad med korrigeringar från det att vi får information från er.  

Grundbeloppet beräknas och utbetalas månadsvis för innevarande månad och utifrån antalet inskrivna barn den 15:e i månaden.

För utförare i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent av omsorgsmaterial, administration och lokalkostnadsersättning.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för omsorg, material med mera.

Ett barn räknas som tre år från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år.

Utbetalningarna av ersättningen sker omkring den 18:e varje månad.

Administrationsbidrag utgör tre procent av belopp för undervisning, material med mera.

I grundbeloppet ingår ersättning för barn i behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp kan utgå enligt särskild rutin efter ansökan. För leverantör i fristående regi tillkommer momskostnadsersättning på sex procent. Ersättning för svenska som andraspråk ingår i grundbeloppet till årskurs 1–9.

Anmäl studieavbrott

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen.

Ersättningsnivåer 2023

Utbildningsnämnden fastställer bidragen till förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, anpassad grundskola och nyanlända utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget.

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september–31 maj.

Barn 1-5 år

Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.

Förskola 1-2 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

117 564 kr

117 564 kr

Lokalkostnadsersättning

17 916 kr

17 916 kr

Administration

4 064 kr

4 064 kr

Momskompensation

8 373 kr

0 kr

Total summa:

147 917 kr

139 554 kr

Förskola 1-2 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m. m

81 966 kr

81 966 kr

Lokalkostnadsersättning

12 525 kr

12 525 kr

Administration

2 836 kr

2 836 kr

Momskompensation

5 841 kr

0 kr

Total summa:

103 198 kr

97 357 kr

Förskola 3-5 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

92 225 kr

92 225 kr

Lokalkostnadsersättning

17 916 kr

17 916 kr

Administration

3 304 kr

3 304 kr

Momskompensation

6 807 kr

0 kr

Total summa:

120 252 kr

113 445 kr

Förskola 3-5 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

67 690 kr

67 690 kr

Lokalkostnadsersättning

12 525 kr

12 525 kr

Administration

2 406 kr

2 406 kr

Momskompensation

4 957 kr

0 kr

Total summa:

87 579 kr

82 622 kr

            

Allmän förskola

Barn som är tre till fem år erbjuds plats i allmän förskola. Bidrag ges med deltidsersättning för barn som är tre till fem år under tiden 1 september till och med 31 maj.

Barn 1-5 år

Mätdatum: Alla förskolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna barn den 15:e varje månad, förutsatt att dessa barn är folkbokförda i Upplands Väsby kommun.

Pedagogisk omsorg 1-2 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

116 117 kr

116 117 kr

Lokalkostnadsersättning

5 961 kr

5 961 kr

Administration

3 662 kr

3 662 kr

Momskompensation

7 544 kr

0 kr

Total summa:

133 284 kr

125 740 kr

Pedagogisk omsorg 1-2 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

83 795 kr

83 795 kr

Lokalkostnadsersättning

4 480 kr

4 480 kr

Administration

2 648 kr

2 648 kr

Momskompensation

5 455 kr

0 kr

Total summa:

96 378 kr

90 923 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år, heltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

93 919 kr

93 919 kr

Lokalkostnadsersättning

6 020 kr

6 020 kr

Administration

2 998 kr

2 998 kr

Momskompensation

6 176 kr

0 kr

Total summa:

109 113 kr

102 937 kr

Pedagogisk omsorg 3-5 år, deltid

Grundbelopp (kr/år)

Fristående regi

Kommunal regi

Omsorg material m.m.

69 479 kr

69 479 kr

Lokalkostnadsersättning

4 525 kr

4 525 kr

Administration

2 220 kr

2- 220 kr

Momskompensation

4 573 kr

0 kr

Total summa:

80 798 kr

76 224 kr


Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

Förskoleklass-årskurs 9 i Upplands Väsby

Förskoleklass

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning, material m.m.

37 648 kr

37 648 kr

Lokalkostnadsersättning

19 381 kr

19 381 kr

Administration

1 711 kr

1 711 kr

Momskompensation

3 524 kr

0 kr

Total summa

62 265 kr

58 740 kr

Årskurs 1-5

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

60 965 kr

60 965 kr

Lokalkostnadserättning

19 381  kr

19 381 kr

Administration

2 410 kr

2 410 kr

Momskompensation

4 965 kr

0 kr

Total summa:

87 722 kr

82 757 kr

Årskurs 6-9

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

71 784 kr

71 784 kr

Lokalkostnadsersättning

19 381 kr

19 381 kr

Administration

2 735 kr

2 735 kr

Momskompensation

5 634 kr

0 kr

Total summa:

99 534 kr

93 900 kr


Fritidshemsersättningen beräknas och utbetalas, för inskrivna barn i åldern förskoleklass till och med skolår 3 respektive skolår 4-6, månadsvis för antal inskrivna elever den 15:e i månaden.

F-årskurs 3

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning, material m.m.

29 751 kr

29 751 kr

Lokalkostnadsersättning

6 021 kr

6 021 kr

Administration

1 073 kr

1 073 kr

Momskompensation

2 211 kr

0 kr

Total summa:

39 056 kr

36 845 kr

Årskurs 4-6

Grundbelopp (kr/år)

Fristående skola

Kommunal regi

Undervisning material m.m.

12 752 kr

12 752 kr

Lokalkostnadsersättning

2 616 kr

2 616 kr

Administration

461 kr

461 kr

Momskompensation

950 kr

0 kr

Total summa:

16 779 kr

15 829 kr

Alla skolor ges ersättning för faktiskt antal inskrivna elever den 15:e varje månad i förskoleklass till och med skolår 9. För juli och augusti ges ersättning för det elevantal som skolan har inskrivna den 5 september förutsatt att dessa elever är folkbokförda i Upplands Väsby kommun. Avstämning och reglering av ersättning för juli och augusti sker vid septemberutbetalningen.

Grundbelopp (kr/år)

Fristående

Kommunal

Anpassad grundskola behovsgrupp 1, skolår 1-5

221 934 kr

209 372 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 1, skolår 6-10

235 634 kr

222 296 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 2, skolår 1-5

282 212 kr

266 237 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 2, skolår 6-10

301 393 kr

284 333 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 3, skolår 1-5

395 645 kr

373 250 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 3, skolår 6-10

401 124 kr

378 419 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 4, skolår 1-5

548 532 kr

517 483 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 4, skolår 6-10

568 261 kr

536 095 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 1, skolår 1-6

90 000 kr

84 906 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 2, skolår 1-6

98 181 kr

92 624 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 3, skolår 1-6

115 569 kr

109 027 kr

Anpassad grundskola behovsgrupp 4, skolår 1-6

159 484 kr

150 457 kr

Nyanländpeng inklusive studiehandledning och modersmål.

Nyanländpeng


Fristående regi

Kommunal regi

Årskurs

År 1

År 2

År 1

År 2

Individuell nyanländersättning G1

49 630 kr


46 821 kr


Individuell nyanländsersättning G2

99 260 kr

49 630 kr

93 642 kr

46 821 kr

Individuell nyanländsersättning G3

148 890 kr

99 260 kr

140 463 kr

93 642 kr

Modersmålspeng

Årskurs

Fristående regi

Kommunal regi

Elever skolår F-9

7 319 kr

7 071 kr

            

Senast uppdaterad: 14 november 2023