Praktik för dig som studerar

Är du studerande på eftergymnasial nivå och läser ett program där det ingår praktik? Praktiken kan även kallas LIA (Lärande i arbete), APL (Arbetsplatsförlagt lärande) eller VFU (Verksamhetsförlagd utbildning).

Vi i Upplands Väsby kommun strävar efter att erbjuda praktikmöjligheter inom flera yrken. I rubrikerna nedan kan du läsa mer om våra kontor samt se vilka praktikplatser vi erbjuder just nu.

På kommunledningskontoret arbetar vi centralt mot de övriga kontoren i kommunen. Kontorets främsta uppgift är att ge stöd men också styra arbetet inom olika verksamheter. Här jobbar vi bland annat med digitalisering och IT, kontaktcenter, lön, HR och kansli. Roller inom kontoret är bland annat kommunikatörer, ekonomer, dokumentcontrollers och kundvägledare.

 

Om det finns lediga praktikplatser inom dessa områden ser du det i listan över tillgängliga praktikplatser nedan.

Bygg- och miljökontoret ser till att fastighetsägare och företagare i Upplands Väsby kommun följer de miljökrav som finns. Kontoret arbetar med tre områden: miljö, bygglov och geodata. Roller inom kontoret är bland annat bygglovshandläggare, miljöinspektörer och mätningsingenjörer.

 

Om det finns lediga praktikplatser inom dessa områden ser du det i listan över tillgängliga praktikplatser nedan.

Kultur- och fritidskontoret är precis som det låter. Här är uppdraget att se till att det finns aktiviteter som både är meningsfulla och spännande för Väsbyborna. De som jobbar här har hand om bibliotek, idrottshallar, fritidsgårdar, kulturhuset Messingen och en massa andra saker som gör livet i Upplands Väsby kommun roligt och intressant. Ja, inte minst friluftsmuseet Gunnes gård! Roller inom kontoret är bland annat bibliotekarier, fritidsledare, pedagoger och musiklärare.

 

Om det finns lediga praktikplatser inom dessa områden ser du det i listan över tillgängliga praktikplatser nedan.

Kontoret för samhällsbyggnad har många viktiga uppgifter. Se ser exempelvis till att Väsbyborna får rent vatten i sina kranar och att sopor töms när de ska. Och att det finns plats för nya förskolor. Vi planerar även hur kommunen ska byggas ur ett långsiktigt perspektiv. Roller inom kontoret är bland annat projektledare, rörläggare och drifttekniker.

 

Kontoret välkomnar även praktikanter som omfattas av praktikprogrammet Tekniksprånget.

 

Om det finns lediga praktikplatser inom dessa områden ser du det i listan över tillgängliga praktikplatser nedan.

Social-och omsorgskontoret arbetar med människor som behöver råd och stöd. Det kan vara ekonomiskt, jobbrelaterat, inom Lagen om stöd och service (LSS) och äldreomsorg, men också stöd till föräldrar och barn. Roller inom kontoret är bland annat socialsekreterare, undersköterskor och fältassistenter.

 

Om det finns lediga praktikplatser inom dessa områden ser du det i listan över tillgängliga praktikplatser nedan.

På utbildningskontoret ansvarar vi för olika skolverksamheter. Här är fokus att på olika sätt ge barn och elever de bästa förutsättningarna för att lyckas i livet, antingen genom att de kommer ut i sysselsättning eller till vidareutbildning. På kontoret har vi även en elevhälsa. Där ger vi stöd till alla skolor och förskolor i kommunen. Vi hanterar barnomsorg och skolskjuts. Roller inom kontoret är bland annat lärare, elevassistenter och barnskötare.

Verksamhetsförlagd utbildning

I lärarutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning som ska ge dig viktig kunskap och erfarenhet som blivande lärare. Upplands Väsby tar varje termin emot nya studenter från flera olika lärosäten.

 

Mer information om mottagandet av VFU-studenter

Lista över tillgängliga praktikplatser

Senast uppdaterad: 19 juni 2024