Kommunen som arbetsgivare

Kommunen är en av de större arbetsgivarna i Upplands Väsby med omkring 1700 månadsanställda medarbetare. Som anställd får du både trygga anställningsvillkor och flera olika personalförmåner.  

Vår vision

Kommunen är en arbetsgivare med en vision att attrahera nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby kommun ska ses som en merit och en investering för din framtid. Att sätta människan i centrum, mångfald och valfrihet är för oss en självklarhet. Vi strävar alltid efter att bli bättre. Tillsammans skapar och utvecklar vi en arbetsplats där alla mår bra och trivs på sitt arbete.

Vår vision är även att år 2040 bli över 63 000 Väsbybor. Det innebär att vi bygger i snabb takt och utvecklas. För att nå dit tror vi på såväl attityden som inriktningarna:

Väsby vågar och gör.

Väsby tänker längre.

Vårt mål är att bli en plats där färgstarka människor möts. Vi vågar och gör för att vi är helt övertygade om att framtiden tillhör dem som vågar testa nya saker.

Digitalisering i fokus

I Upplands Väsby kommun har vi ett starkt fokus på digitalisering. Vi vill ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att höja både service och kvalitet för Väsbyborna, och för våra medarbetare. Därför hittar du här en kommun vars verksamheter medvetet även arbetar med att främja innovation.

Här är några goda exempel på det:

  • Installation av digitala lås och självspolande toaletter inom äldreomsorgen.
  • Väsby Makerspace som är ett kreativt centrum för IT-slöjd. Här kan lärare och elever i förskolan och skolan lära sig att programmera, testa robotar och 3D-skrivare, diskutera och få stöd.
  • När Väsbyborna ska söka bygglov kan de göra det på nätet och sedan följa hela processen på mobilen.

Vi erbjuder dig

Hos oss hittar du en arbetsplats där vi har som målsättning att det ska vara lätt för dig att

  • göra ett bra jobb
  • trivas på jobbet
  • och må bra.

Du ska kunna ha en bra balans mellan ditt arbetsliv och din fritid. Som anställd i Upplands Väsby kommun får du både trygga anställningsvillkor och flera olika personalförmåner.

Friskvårdsbidrag

Hos oss får du upp till 2 500 kronor i friskvårdsbidrag via vår friskvårdsleverantör Epassi.

Förmånliga erbjudanden

Via vår förmånsportal Advinans har du tillgång till rabatterade priser på allt från shopping, hälsa, resor och boenden, till tjänster som förenklar din vardag.

Du kan också via portalen kostnadsfritt låta Advinans sammanställa din ekonomi och få råd utifrån det eller bygga din egen pensionsprognos för att få en översikt över din pension.

Personalstöd

Hos oss får du tillgång till ett gratis och anonymt samtalsstöd dygnet runt, 365 dagar om året via Falck Healthcare. Här kan du få hjälp med både arbetsrelaterade problem och privata frågor.

Flexibel arbetstid

Vi vill bidra till att en god balans mellan ditt arbetsliv och din fritid. Därför tillämpar vi olika flexibla arbetstidsavtal.

Semesterväxling

Upplands Väsby kommun har tecknat ett lokalt kollektivavtal med fackförbunden om möjlighet att växla det så kallade semesterdagstillägget mot lediga dagar.

Är du yngre än 40 år kan då få fem extra lediga dagar. Är du 40 år eller äldre kan få sex extra lediga dagar.

Konstklubben

För dig med intresse för konst finns en konstförening i kommunen. Som medlem i föreningen får du möjlighet delta på olika aktiviteter, konstvisningar och utlottningar av inköpt konst.

Introduktion

Som nyanställd får du en individuell introduktionsplan, med både en del som är övergripande och en del som är rollspecifik.

När du är nyanställd bjuder vi in dig till en gemensam introduktionsdag. Här får du möjlighet att lära dig mer om kommunen och träffa andra nyanställda.

Medarbetarundersökning

För att säkerställa en god arbetsmiljö för dig och dina kollegor på arbetsplatsen genomför vi årligen en medarbetarenkät. Det är en viktig del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete som vi gör för att skapa en arbetsplats att trivas på.

Kollektivavtal

Som anställd i kommunen omfattas du av kollektivavtal som beskriver villkor för bland annat semester, föräldraledighet och sjuklön.

Individuell och differentierad lön

Det ska alltid finnas en verklig koppling mellan din arbetsprestation och din lön. Lönen ska överensstämma med ditt arbetsresultat i koppling till verksamhetens mål. Detta följs upp i den årliga löneöversynen genom en dialog tillsammans med din chef.

Jämställd lön genom årlig lönekartläggning

Alla våra löner ska vara jämställda. Därför gör vi varje år en lönekartläggning av alla medarbetare. På så vis kan vi upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löner mellan könen.

Semester

Som månadsanställd i kommunen har du 25 semesterdagar. Året du fyller 40 får du 31 dagar, och vid 50 års ålder får du 32 dagar.

Möjlighet finns även till semesterväxling – du kan läsa mer om detta under Förmåner.

Föräldrapenningtillägg

Om du har varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar tio procent av lönebortfallet.

Föräldrapenningtillägget betalas ut för totalt 180 kalenderdagar per födsel. Du kan få tillägget som längst till dess att barnet är 24 månader. Tillägget baseras på den lönenivå du har när din föräldraledighet påbörjas.

Försäkringar

Som medarbetare hos oss omfattas du automatiskt av ett antal försäkringar

  • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) – Ett skydd för dig som medarbetare om du skulle bli sjuk och få sjukpenning.
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) – Ett försäkringsskydd vid olyckor i arbetet eller vid resa till/från arbetet.
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) – Ett försäkringsskydd för efterlevande familj.

Pension

Som kommunanställd omfattas du inte enbart av den allmänna pensionen utan har också rätt till kollektivavtalad tjänstepension.

Ledarfokus för dig som chef

Nyanställd chef

För att du ska känna dig trygg i rollen som chef får alla nyanställda chefer i kommunen en introduktionsutbildning.

Utveckling för alla chefer

Fyra gånger per år anordnar vi ett ledarforum för alla våra chefer, varje gång med olika teman. Syftet är att främja erfarenhetsutbyte och nätverkande samt ge stöd och inspiration.

 

För lärande och personlig utveckling i ledarskap erbjuder vi dig som chef att delta i ett mentorskap i samarbete med andra kommuner, där kan du delta både som mentor eller adept.

Senast uppdaterad: 8 november 2023