För utbildningsleverantörer

Här finns information från vuxenutbildningen i Upplands Väsby för dig som arbetar på en skola som är auktoriserad inom Vux Norrort.

Beställ inloggning till Upplands Väsbys Alvis för personal på skolan

Beställ inloggning till Google Drive för personal på skolan

Nya kontaktuppgifter/uppdateringar av personal till din skola

Kontaktuppgifter för samtliga skolor hittar du på Google Drive under mappen Vux Norrort alla access. Där kan du själv uppdatera och skriva in uppgifter på ny personal på din skola. Viktigt att kontaktuppgifterna är uppdaterade.

Rutin för hälsointyg

Vux Norrorts kommuner ersätter inga vaccinationer. Utbildningsanordnaren ansvarar för att eleven får korrekt information om hälsointygen samt vägleder dem till en utfärdare av hälsointyg.

När det gäller finansiering av hälsointygen ska utbildningsanordnaren skicka fakturaunderlag där det framgår vilka elever som är beviljade av kommunen och antagna av skolan för att gå en utbildning där APL ingår.

Senast uppdaterad: 6 november 2023