Grundskola

I Upplands Väsby finns fem kommunala grundskolor och åtta fristående skolor. Som förälder ska du ansöka om skolplats åt ditt barn. Detta gör du när ditt barn ska börja i förskoleklass eller om ditt barn går i en F-5 skola och ska börja i årskurs sex. Om du inte aktivt ansöker om skolplats kommer ditt barn erbjudas en plats på närmsta kommunala skola i mån av plats.

Lämna synpunkter eller klagomål - grundskola

Schoolsoft

Frågor om Schoolsoft hänvisas till respektive kommunala skola.

Kontaktuppgifter till grundskolor.

I Väsby finns både kommunala och fristående grundskolor att välja bland.

Det är läraren som ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett pedagogiskt sätt.

På alla skolor som har elever från förskoleklass och uppåt finns fritidshem. För elever i årskurs fyra till sex finns också fritidsklubbar.

Maten som serveras i förskolan och skolan har stor betydelse för hälsa, trivsel och lärande.

Tider för de kommunala grundskolornas läsår.

Sommarskolan riktar sig till elever i årskurs 7-9 som har svårt att nå kunskapsmålen i engelska, svenska, svenska som andraspråk eller matematik.

Om du vill ansöka om byte till en kommunal skola eller om du nyligen har flyttat till Upplands Väsby, ska du göra din ansökan via kommunens e-tjänst.

Som elev i förskoleklass till nio kan du få rätt till skolskjuts om du har lång färdväg, farlig skolväg eller om du har någon funktionsnedsättning.