Ansök, hantera, säg upp plats

I e-tjänsten kan du utföra alla ärenden som rör barnomsorg i Upplands Väsby kommun. Tjänsten är tillgänglig alla dagar i veckan, dygnet runt.

Behöver du användarnamn och lösenord kontakta Väsby Direkt på telefonnummer 08-590 970 00.

I e-tjänsten kan du:

 • Lämna och uppdatera inkomstuppgifter.
 • Ansöka om plats i förskola, pedagogisk verksamhet (familjedaghem) och fritidshem.
 • Beräkna barnomsorgsavgift.
 • Registrera och ändra kontaktuppgifter.
 • Få en översikt på schema-, platsuppgifter och historik på inskickade ärenden.
 • Lämna schema eller vistelsetid. Schema för fritidsbarn behöver inte läggas in i dagsläget.
 • Acceptera eller tacka nej till platserbjudande.
 • Säga upp plats.

Om ditt barn fyller sex år under 2023 och har en förskoleplats i dagsläget, kommer platsen att avslutas automatiskt den 31 juli 2023. Ska ditt barn sluta tidigare behöver du säga upp platsen i e-tjänsten för barnomsorg. Uppsägningstiden är 30 dagar.


Observera att det inte är möjligt att tillträda en ny barnomsorgsplacering förrän tre månader har passerat, räknat från sista dagen på uppsägningsperioden.

Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar kan få plats i fritidshem för 6-12 åringar. Vårdnadshavare söker plats via e-tjänsten. Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och baseras på familjens inkomst.


Ansökan om fritidshemsplats gör du först när du har fått antagningsbeskedet från den skola barnet blivit antagen på. Du ansöker via e-tjänsten för barnomsorg på kommunens hemsida.

 

Gå till upplandsvasby.se/barnomsorg

 1. Logga in med e-legitimation.
 2. Klicka på barnets namn bland flikarna till vänster.
 3. Klicka på länkan "Anmäla önskad barnomsorgsplacering".
 4. Fritidshemsplatsen börjar gälla från och med 1 augusti.

För att ändra köalternativen eller önskat startdatum behöver du gå in på kommunens e-tjänst för barnomsorg och göra en ny ansökan. Var noga med att alla dina alternativ finns med.

När den nya ansökan kommer in till oss på Upplands Väsby Kommun kommer den befintliga ansökan att uppdateras med dina nya val. Anmälningsdatumet kommer inte att ändras.

 • Du har 30 dagars uppsägningstid på din barnomsorgsplats.
 • Uppsägningen sker i e-tjänsten.
 • Om du sagt upp barnomsorgsplatsen och därefter önskar återplacering inom tre månader från sista placeringsdag, räknas det som om placeringen fortgått hela tiden och du betalar avgift även för dessa månader.
 • Du betalar avgift till och med uppsägningstidens slut oavsett om placeringen har påbörjats eller inte.

För dig som ska flytta till Upplands Väsby

Är du inte folkbokförd i kommunen, men är på väg att flytta till Upplands Väsby och önskar plats inom barnomsorg?

Barnomsorg erbjuds i första hand till barn folkbokförda i Upplands Väsby. Ett kvitto på anmälan om ny folkbokföringsadress hos Skatteverket kan mejlas till Väsby Direkt för att intyga kommande inflyttning. Plats kan erbjudas till önskat startdatum även om datumet är tidigare än folkbokföringsdatum.

 

Kom ihåg att göra en ansökan i e-tjänsten:

Verksamheten vänder sig till barn i åldern 1-12 år. Vid ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid gör kommunen alltid en individuell prövning vid varje enskilt fall och beslut fattas därefter.

Vårdnadshavare har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid om de uppfyller följande kriterier:

 1. Att båda vårdnadshavare eller sammanboende par arbetar på kvällar, nätter eller helger (styrks med schema/intyg från arbetsgivare).
 2. Egenföretagare ska kunna visa att de inte har möjlighet att arbeta dagtid.
 3. Att den obekväma arbetstiden är kontinuerlig, det vill säga att det rör sig om minst 3 månader.
 4. Att den obekväma arbetstiden är frekvent förekommande, det vill säga minst 2 gånger i månaden.

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid Pdf, 117 kB.

Hur lång är väntetiden för en förskoleplats?

Kommuner i Sverige har enligt Skollagen skyldighet att erbjuda barn förskola senast fyra månader från anmälningsdatum eller till önskat startdatum om detta är senare än fyra månader framåt i tiden. Plats kan komma att erbjudas upp till en månad tidigare än önskat placeringsdatum. Platsen måste i så fall betalas från och med erbjudet datum även om barnet påbörjar sin placering senare.

Vilken plats i barnomsorgskön har jag?

På grund av att det dagligen sker förändringar i kön, är det inte möjligt att ge ett exakt svar. Det kan till exempel bero på ändringar i ansökan eller in- och utflyttning i kommunen.

Vad händer när jag får ett erbjudande till en förskola jag inte har valt?

Om det är fullt på de förskolor som har valts erbjuds en garantiplats på en förskola i kommunen som har en ledig plats. Tackar ni ja, till erbjudandet står ni kvar i kö till era egna val och behåller det ursprungliga anmälningsdatumet.


Om ni tackar nej till erbjudandet innebär det att kommunen har uppfyllt skollagens krav på att erbjuda förskola. Ni står kvar i kö till era egna val men har godtagit en längre väntetid som kan uppgå till ett år från erbjudet startdatum.

Mitt barn har en placering på en förskola i kommunen. Måste jag själv säga upp min plats vid byte av förskola inom kommunen?

Nej, platsen upphör automatiskt vid byte av förskola när du tackar ja till en ny placering.

Håll dina inkomstuppgifter uppdaterade

Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter och se till att dina kontaktuppgifter stämmer. Din inkomst påverkar vilken avgift du betalar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Din nya inkomst kan tidigast börja gälla den 1:a i nästkommande månad.

Senast uppdaterad: 14 juni 2023