Renhållning och snöröjning

Här kan du läsa om hur Upplands Väsby kommun arbetar för att vara tryggt, snyggt och säkert. Det görs bland annat genom städning, snöskottning och utplacering av papperskorgar.

Efter att halkan bekämpats under vinterhalvåret samlas mycket sand på gator och trottoarer. Sandsopningen sker generellt under perioden 1 april - 15 maj.

Information om kommunens arbete med vinterväghållning.

Papperskorgar töms minst en gång i veckan. Parker och gångstråk städas 2 gånger per år och vid behov. Torgytor städas 1 gång per arbetsdag.