Kunta & politiikka (svenska)

Kommun och politik

Upplands Väsby kommun tillhör finskt förvaltningsområde. Kommunen har därmed ett särskilt ansvar att värna om det finska språkets ställning.

Du kan använda finska i dina kontakter med kommunen och du har rätt att få svar på finska såväl muntligt som skriftligt. Kommunen erbjuder förskola och äldreomsorg på finska. Sverigefinsk kultur och finska språket syns i kommunens kulturutbud. Genom sverigefinska samråd kan kommuninvånarna påverka kommunens arbete med nationella minoriteter.

Väsby Direkt är din dörr till hela kommunen

Vi svarar på dina frågor och hänvisar dig till rätt person. Vi hjälper dig även på finska.

Öppettider

  • måndag-onsdag 8.00-17.00
  • torsdag 8.00-18.00
  • fredag 8.00-15.15.

Skicka e-post, vasbydirekt@upplandsvasby.se

Telefon 08-590 970 00.

Besöksadress: Dragonvägen 86.

Möjlighet att påverka

Enligt minoritetslagen har Upplands Väsby kommun skyldighet att låta de nationella minoriteterna påverka frågor som berör dem. Kommunen samråder därför kontinuerligt med sverigefinnar och romer.

Samrådsgrupperna leds av ansvariga politiker. De som deltar är representanter för lokala minoritetsorganisationer, politiker och representanter för kommunen.

Syftet med samråden är att lyfta minoritetsfrågor i ett tidig skede av beslutsprocessen, samt att få minoritetsfrågor att bli en naturlig del av kommunenens verksamhet. Särskilt viktiga områden är förskola, äldreomsorg och kultur.

Det kan också arrangeras samråd som är öppna för alla intresserade. Mötesanteckningar från samråd är offentliga handlingar och kan begäras ut från Väsby direkt.

Ruotsinsuomalaisen neuvonpitoryhmän muistiinpanot

Förtroendemannaregistret

Om du vill kontakta samrådsgruppen hittar du kontaktuppgifter i förtroendemannaregistret.

Bidrag för sverigefinsk verksamhet

Upplands Väsby kommun kan ge bidrag till verksamheter i kommunen som stödjer sverigefinnars rättigheter eller användningen av det finska språket. Bidraget kan sökas av:

  • föreningar
  • företag
  • enskilda aktörer

Din bidragsansökan ska följa kommunens riktlinjer. I riktlinjerna hittar du även information om hur du gör en ansökan.

Riktlinjer för ansökan om bidrag
Pdf, 316 kB.

Senast uppdaterad: 20 februari 2023