Äidinkieli (svenska)

Modersmålsundervisning

För att få rätt till modersmålsundervisning eller modersmålsträning finns det vissa krav som du som elev ska leva upp till. Tillhör du en nationell minoritet, exempelvis sverigefinnar, har du alltid rätt att få modersmålsundervisning.     

Hur ansöker jag om modersmålsundervisning?

Det är alltid elevens vårdnadshavare som ska göra ansökan. Du kan ansöka om en blankett som du lämnar till ditt barns rektor.

Om du har börjat i modersmålsundervisning är ditt deltagande obligatoriskt. Om du vill avsluta din undervisning ska du lämna in en blankett till din skolexpedition.  

Vem kan få modersmålsundervisning?

För att få modersmålsundervisning finns vissa krav:

  • Minst en av elevens vårdnadshavare använder språket dagligen.
  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.
  • Minst fem elever önskar undervisning.
  • Lärare i aktuellt språk finns att tillgå.

Nationella minoriteter har alltid rätt till modersmål

Kommunen är skyldig att ordna modersmålsundervisning i alla nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Det spelar ingen roll hur många elever det är som önskar det. Det finns inte heller några krav på att du ska ha grundläggande kunskaper i språket.      

Vem kan få modersmålsträning?

Om ditt barn går i förskoleklass kan du ansöka om modersmålsträning. Samma krav som för modersmålsundervisning gäller.

Få studiehandledning på ditt modersmål

Studiehandledning på modersmål är ett stöd för dig med ett annat modersmål än svenska från förskoleklass och uppåt. Det är din rektor som beslutar om du ska få studiehandledning på ditt modersmål.

Senast uppdaterad: 20 februari 2023