Nyheter

 • Ett brett dike med vass, gräs och öppet vatten. I bakgrunden skymtar sjön bakom träd.

  Nu börjar vi anlägga två nya våtmarker i Väsby

  Arbetet med att anlägga nya våtmarksdammar i Sättra gårds naturreservat och vid Eds kyrka har starta... Arbetet med att anlägga nya våtmarksdammar i Sättra gårds naturreservat och vid Eds kyrka har startat nu i decembe... Arbetet med att anlägga nya våtmarksdamma...
 • Bilden innehåller två olika sopkärl som är grön och brun sopkärl längs en gata med radhus

  Ny avfallstaxa 2024

  Kommunfullmäktige har beslutat om en ny avfallstaxa för 2024. Ökade kostnader och lagändringar påver... Kommunfullmäktige har beslutat om en ny avfallstaxa för 2024. Ökade kostnader och lagändringar påverkar taxan. Den... Kommunfullmäktige har beslutat om en ny a...
 • En röd SL-buss passerar vid Järnvägsparken och stationsområdet i Väsby.

  Ja till regional expresslinje för jobbpendlare

  Upplands Väsby kommun ställer sig bakom målet att skapa en regional expressbusslinje mellan Upplands... Upplands Väsby kommun ställer sig bakom målet att skapa en regional expressbusslinje mellan Upplands Väsby, Vallen... Upplands Väsby kommun ställer sig bakom m...
 • En man står och presenterar. Han står vid ett ståbord med en dator och i bakgrunden syns en bild på händer som formar ett hjärta. I mitten av hjärtat syns en text, Trygg i Väsby.

  Brottsförebyggande arbete - tema vid näringslivslunch

  Det brottsförebyggande arbetet är högt prioriterat i Upplands Väsby. Det var också temat på Näringsl... Det brottsförebyggande arbetet är högt prioriterat i Upplands Väsby. Det var också temat på Näringslivslunchen i n... Det brottsförebyggande arbetet är högt pr...