Invandring och integration

Här finns information till dig som är ny i Sverige. Exempelvis hur du kan få hjälp med språket, lära dig mer om det svenska samhället eller träffa nya människor.

I Väsby finns ett föreningsliv med kultur- och fritidsverksamheter för alla åldrar. Kyrkorna och föreningslivet har ett stort kontaktnät med privatpersoner.

Kommunen kan till exempel hjälpa dig att hitta en bostad, lära dig svenska och välja förskola till ditt barn.

Barnfamiljer, vuxna med uppehållstillstånd och ensamkommande barn flyttar till Väsby för att skapa sig en ny framtid. För att underlätta integrationen är hjä...

Välkommen till vuxenutbildning för ansökan till utbildning i svenska för invandrare - sfi. På utbildningen i svenska för invandrare - sfi får du grundlägg...

Information om vad kommunen gör och vad du kan göra för att hjälpa flyktingar från Ukraina. Information in English for people from Ukraine.