Anhöriga och frivilliga

Anhöriga är ett stort stöd för sina närstående och utför ett ovärderligt arbete. Att anhöriga får stöd för att förebygga fysisk, psykisk och social ohälsa är ett viktigt uppdrag för kommunen. Intresseorganisationer och frivilliga som stödjer människor med olika behov är också viktiga.

Du som är anhörig till en närstående kan få stöd via oss på kommunen.

Utöver det stöd som kommunen erbjuder finns det olika former av frivilligt arbete och intresseorganisationer som vänder sig till olika målgrupper.