Utveckling av Skälbyplan

En klätterställning i trä som står på konstgräs. I bakgrunden syns en skog.

En av funktionerna som idag finns på Skälbyplan.

Under sommaren 2021 samlades förslag in på hur Skälbyplan kan utvecklas.

Över sjuttio förslag kom in i medborgardialogen om Skälbyplans utveckling. Utifrån de förslag som kom in valdes flera ut till exempel hinderbanelek och boulebanor. Under våren 2022 påbörjades arbetena med att göra ytan till en plats för lek och spontan aktivitet för barn, ungdomar och vuxna. I juli 2022 invigdes Skälbyplan. På Skälbyplan finns idag bland annat:

  • linbana
  • hinderbanelek
  • två boulebanor
  • lekyta för de yngsta barnen
  • yta för bollspel
  • utegym
En grusplan med två fotbollsmål. I bakgrunden syns ett par gråa hus.

Skälbyplan innan den utvecklades till en aktivitetsyta för barn, unga och vuxna.

Senast uppdaterad: 24 januari 2023