Utegym i Bollstanäs

Många Väsbybor tyckte till om inriktning på träningsmaskiner i området under dialogen 2022. Förberedelsen av anläggningsarbetet inför montering av ett permanent utegym i Bollstanäs nära sjön Norrviken startar under hösten 2023.

Synpunkterna som samlades in under 2022 ligger till grund för utvecklingen av ett permanent utegym i Bollstanäs. Olika träningsmaskiner ska installeras och arbetet påbörjas under hösten 2023.

En karta som visar en grönyta och lekpark med en ruta som presenteras placeringen av ett utegym som ska installeras på platsen.

Placering av utegym

Bilden med en inritat röd/brun rektangel visar placeringen av utegymmet. Söder om den stora lekparken vid Abborrgränd, nära gångvägen och nära sjön Norrviken.

Under tiden anläggningen för gymmet pågår är platsen en byggarbetsplats för entreprenören. Uppställning av material på kommunal mark kan bli aktuell. Tung trafik kan röra sig i området under vissa perioder. Ta del av uppdateringar vad som händer i området och när.

 

 • Arbetet påbörjas under v.34. Fungerande belysning kan dröja ytterligare och vi meddelar när vi fått mer information från nätägaren. Utegymmet planeras vara på plats i slutet av oktober.

Träningsredskap med möjlighet att genomföra övningar som exempelvis knäböj, ryggdrag, träning för mage, ländrygg och dips och bänkpress önskades under dialogen. Utrustning som möter både de önskemålen och ger möjlighet till många fler övningar kommer att finnas vid denna anläggning.


Installation av utrustning i Bollstanäs med justerbara vikter för träning och övningar.


 • Knäböj
 • Tricepspress
 • Latsdrag
 • Benpress
 • Bicepscurl
 • Stående rodd
 • Axelpress
 • Bänkpress (rak)
 • Benlyft
 • Dips
 • Chins
 • Rygglyft
 • Sit-ups (Magbänk)

Leverantör av utrustningen är Omnigym.

Ta del av bilder och information om utrustningen via Omnigyms webbplats. Länk till annan webbplats.

Under april och maj 2022 fanns ett tillfälligt utegym placerat på stranden mellan Karpgränd och Rundgränd i Bollstanäs. Det gav medborgare möjlighet att prova utrustning för att sedan lämna förslag på vad det permanenta utegymmet ska innehålla för utrustning.I det tillfälliga utegymmet fanns tio maskiner med anpassningsbara vikter. Varje maskin räknade hur många gånger maskinen användes. Under medborgardialogen kunde besökare i gymmet lämna sina synpunkter via en enkät.

Statistik från utegymmet:

 • 3635 besök totalt
 • 94 besök per dag i genomsnitt
 • 861 timmar har totalt spenderats i maskinerna i utegymmet
 • 400 000 repetitioner genomfördes i maskinerna

Statistik från enkäten:

 • Cirka 450 personer svarade på enkäten

Frågan som ställdes under dialogen. Vilken maskin är viktigast för din träning?


Svaren ringades in till fyra områden.

 1. Knäböj
 2. Ryggdrag
 3. Träning för mage, ländrygg och dips
 4. Bänkpress
Senast uppdaterad: 10 april 2024