Dialog och synpunkter

Upplands Väsby är en kommun där medborgarna ska få ta plats och vara med och påverka. Genom dialoger kan medborgarna få bidra med synpunkter och tankar. Det leder till ökat engagemang och en ökad tillit för kommunen.

Medborgardialog är ett sätt för förtroendevalda och tjänstemän att kontakta, bjuda in och prata med människor för att få reda på vad de tycker om olika frågor i kommunen.

Ska ge medborgarna mer kunskap om kommunen

Medborgarnas åsikter blir sedan underlag för beslut. Medborgardialog handlar också om att medborgarna ska få större kunskaper om kommunens ansvar, styrning och verksamhet.

Synpunkt Väsby, felanmälan av kommunens mark och lokaler samt synpunkter och klagomål på skolornas verksamheter.

Här kan du göra en felanmälan på gator, utemiljöer och kommunens fastigheter.

Om du har frågor eller synpunkter kan du vända dig till kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. Kundvägledarna på Väsby Direkt kontaktar de olika enheterna.

Om du är folkbokförd i Upplands Väsby kommun kan du lämna in så kallade medborgarförslag. På så sätt är du med och påverkar Väsby.