Vuxenutbildning

För dig som är vuxen och vill studera finns det flera olika möjligheter på vuxenutbildningen. Du kan läsa kurser på grundskolenivå och gymnasienivå. Det finns också SFI för dig som är nyanländ.

Information med anledning av coronaviruset

 

Från och med 12 januari gäller nya allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19.

För folkhögskolor, yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning bör undervisning bedrivas på plats i lokalerna. Studernade inom ordinarie undervisning och examinationer inom utbildningar för vuxna omfattas alltså inte av Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna - Folkhälsomyndigheten (folkhälsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Du kan ansöka till vuxenutbildningen via vår e-tjänst.

Vuxenutbildningens öppettider

 

OBS! Samtliga drop-in tider är inställda tills vidare. Det är för att minska risken för eventuell smittspridning.

Vill du komma i kontakt med oss på vuxenutbildningen?

Maila oss: vux@upplandsvasby.se

Ring våra studie- och yrkesvägledare under följande telefontider:

  • Måndag kl. 9.30-11.30 tel. 08-509 017 04 och tel. 08-590 97854
  • Tisdag kl. 13.00-15.00 tel. 08-590 972 24 och tel. 08-590 978 54
  • Torsdag kl. 9.30-11.30 tel. 08-590 972 24
  • Fredag kl. 9.30-11.30 tel. 08-509 017 04 och tel. 08-590 972 24

För andra synpunkter kan du kontakta rektor Bahar Saatchi på vuxenutbildningen.

baharak.saatchi@upplandsvasby.se.  

Adress

Besöksadress: Anton Tamms väg 1, entréplan.

Postadress: Vuxenutbildningen, Anton Tamms väg 1, 194 34 Upplands Väsby.

Välkommen till Lärcentrum Väsby!

Vuxenutbildningens Lärcentrum är tillgängligt för dig som är folkbokförd i Upplands Väsby kommun.

Kontakta lärcentrum om du är i behov av stöttning inför eller under dina studier

Vad kan vi göra för dig på Lärcentrum Väsby?

Under dina studier kan du exempelvis få hjälp med...

  • Tillgång till dator och språkstärkande material
  • Anpassningar utifrån dina individuella behov

Vi kan också hjälpa dig att kontakta din skola, samt andra verksamheter som är kopplade till dina studier.

Är du i behov av stöd och anpassningar under dina kommande studier?

Kontakta

Anna-Karin Hultman

Specialpedagog på Vuxenutbildningen samt ansvarig för Lärcentrum Väsby

anna-karin.hultman@upplandsvasby.se


Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare?

Maila till vux@upplandsvasby.se


Hitta till Lärcentrum Väsby

Adress: Anton Tamms väg 1, entreplan

194 34 Upplands Väsby

Här kan du läsa om vilket kursutbud som finns på grundläggande- och gymnasienivå och om hur du går tillväga för att läsa kurser.

När du studerar på Vuxenutbildningen har du rätt att få studiemedel. Det är till Centrala Studiestödsnämnden (CSN) som du vänder dig för att ansöka.

Här kan boka tid för ett vägledningssamtal om du planerar att börja studera. Du kan läsa om när du har rätt att studera på vuxenutbildningen. Du kan också lä...

Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig grunderna i att läsa och skriva på svenska.

SFI is an education for those who don´t have Swedish as their first language. You will learn the basics of how to read and write in Swedish.