Vuxenutbildning

För dig som är vuxen och vill studera finns det flera olika möjligheter på vuxenutbildningen. Du kan läsa kurser på grundskolenivå och gymnasienivå. Det finns också SFI för dig som är nyanländ.

Du kan ansöka till vuxenutbildningen via vår e-tjänst.

Välkommen till oss för att göra en SFI anmälan.

Drop-in tider för SFI anmälan:

Vecka 26: drop in SFI måndag 9.30- 11.30, tisdag 13-15.30 och torsdag 15-17.30.

Ingen drop-in under vecka 27 till och med vecka 30. Du är välkommen att maila till vux@upplandsvasby.se

Varmt välkommen!

Vuxenutbildningens öppettider

 

Besök oss

Besöksadress för bokade besök:
Vuxenutbildningen

Anton Tamms väg 1, entréplan

 

Vill du komma i kontakt med oss på vuxenutbildningen?

Du når oss via: vux@upplandsvasby.se

eller ring 08-590 970 42 under följande telefontider:

v.26

  • Måndag kl.13.00-15.00
  • Tisdag kl. 9.00-11.00
  • Torsdag kl.15.00-17.30
  • Fredag kl.9.00-11.00

Sommar telefontider: under v.27 till och med v.30 har vi begränsade telefontider. Maila ditt ärende till vux@upplandsvasby.se

v.27

Måndag kl.9.00-11.30

Torsdag kl.13.00-15.30

v.28 ingen telefontid

v.29

Måndag kl.9.00-11.30

Torsdag kl.13.00-15.30

v.30

Måndag kl.9.00-11.30

Torsdag kl.13.00-15.30


För andra synpunkter kan du kontakta rektor Bahar Saatchi på vuxenutbildningen.

vux@upplandsvasby.se.  

Adress

Besöksadress: Anton Tamms väg 1, entréplan.

Postadress: Vuxenutbildningen, Anton Tamms väg 1, 194 34 Upplands Väsby.

Välkommen till Lärcentrum Väsby!


Vuxenutbildningens Lärcentrum är tillgängligt för dig som är folkbokförd i Upplands Väsby kommun.

Kontakta lärcentrum om du är i behov av stöttning inför eller under dina studier

Vad kan vi göra för dig på Lärcentrum Väsby?

Under dina studier kan du exempelvis få hjälp med...

  • Tillgång till dator och språkstärkande material
  • Anpassningar utifrån dina individuella behov

Vi kan också hjälpa dig att kontakta din skola, samt andra verksamheter som är kopplade till dina studier.

Är du i behov av stöd och anpassningar under dina kommande studier?

Kontakta våra pedagoger via:

vux@upplandsvasby.se

 

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare?

Maila till vux@upplandsvasby.se


Hitta till Lärcentrum Väsby

Adress: Anton Tamms väg 1, entreplan

194 34 Upplands Väsby

Här kan du läsa om vilket kursutbud som finns på grundläggande- och gymnasienivå och om hur du går tillväga för att läsa kurser.

När du studerar på Vuxenutbildningen har du rätt att få studiemedel. Det är till Centrala Studiestödsnämnden (CSN) som du vänder dig för att ansöka.

Här kan boka tid för ett vägledningssamtal om du planerar att börja studera. Du kan läsa om när du har rätt att studera på vuxenutbildningen. Du kan också lä...

Svenska för invandrare (SFI) är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig grunderna i att läsa och skriva på svenska.

SFI is an education for those who don´t have Swedish as their first language. You will learn the basics of how to read and write in Swedish.