VFU- Verksamhetsförlagd lärarutbildning

I din läararutbildning ingår verksamhetsförlagd utbildning som ska ge dig viktig kunskap och erfarenhet som blivande lärare. Upplands Väsby tar varje termin emot nya studenter från flera olika lärosäten.

Teori och praktik förenas på VFU i skolorna

På VFU får du testa dina teoretiska kunskaper i skolvardagen. Du får även studera olika teorier som ligger till grund för ditt arbete som lärare. Du får också, efter förmåga, planera och genomföra olika undervisningsmoment.

För arbetslaget och skolledningen på skolan blir du en resurs i arbetslaget. Olika medarbetare ger dig även inblick i sättet att organisera förskolor och skolor i Upplands Väsby.

Information och kontaktuppgifter till skolorna

Här kan du hitta information och kontaktuppgifter till de olika grundlänk till annan webbplats och gymnasieskolornalänk till annan webbplats i kommunen.

Ansvarig för VFU i Upplands Väsby

Det övergripande ansvaret i kommunen för VFU har utbildingskontoret och kontaktperosn heter Stella Vadelius.
stella.vadelius@upplandsvasby.se
08-59 09 71 35

Senast uppdaterad: 1 juli 2021