Skolbyte, inflytt och utskrivning

Om du vill ansöka om byte till en kommunal skola eller om du nyligen har flyttat till Upplands Väsby, ska du göra din ansökan via kommunens e-tjänst.

Byta skola

I e-tjänsten nedan väljer du alternativet ”val av skola utanför ordinarie skolvalsperiod”.

Är du intresserad av en fristående skola, tar du direkt kontakt med dem.

Kontaktuppgifter till grundskolor i Upplands Väsby

Ansökan gäller 1 år

Ansökan ska signeras av båda vårdnadshavare och är giltig 1 år, därefter behöver en ny ansökan skickas in. Ansökan kan skickas tidigast tre månader innan önskad skolstart. Är du inte folkbokförd i kommunen ska du i samband med ansökan även skicka en kopia på bostadskontrakt/överlåtelseavtal eller en kvittens från Skatteverket till vår funktionsbrevlåda skolansokan.ubk@upplandsvasby.se.

Den relativa närhetsprincipen avgör

Det är platstillgången på vald/valda skolor som avgör om ditt barn kan komma att erbjudas plats. Vid fler sökande än platstillgång tillämpas den relativa närhetsprincpen på samma sätt som i skolvalet. Syskonförtur tillämpas inte och bor du i annan kommun prioriteras din ansökan endast i mån av plats.

Handläggning sker löpande

Vi hanterar ansökningar löpande och när det finns en ledig plats blir du kontaktad av oss. Du behöver skyndsamt lämna besked för att inte förlora platsen till någon annan. Tackar du nej till erbjuden plats, tas din ansökan bort och du behöver skicka in en ny ansökan.

Utskrivning från skola

När ditt barn ska sluta på en skola ska båda vårdnadshavare fylla i en flyttanmälan. Du fyller i den digitalt i e-tjänsten utskrivning ur kommunal grundskoleklass.

När du har fyllt i flyttanmälan i e-tjänsten skickas den per automatik direkt till skolan som skriver ut eleven.

Senast uppdaterad: 7 mars 2024