Fritids, fritidshem

På alla skolor som har elever från förskoleklass och uppåt finns fritidshem.

För vem erbjuds fritids?

Fritidshem erbjuds för elever från förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Fritids har öppet under den del av skoldagen som är skolfri och under skollov.

Hur ansöker jag om fritids?

Du ansöker om plats på fritids efter att du fått ett bekräftelsebrev från den skola som erbjuder ditt barn skolplats. Gör din ansökan i e-tjänsten för barnomsorg. Kom ihåg att uppdatera uppgifter om din inkomst om de ändras.

Vem har rätt till fritids?

Du har rätt till att ha ditt barn på fritids under den tid som du arbetar eller studerar. Du har däremot inte rätt till fritids om du är arbetssökande eller föräldraledig.

Skolbarnomsorg vid lov

Om ditt barn går i förskoleklass eller i skola och inte går på fritids erbjuds du ändå att ha ditt barn på fritids under skollov för 40 kronor per dag. Du ska då arbeta eller studera.

Så här gör du om du vill ha ditt barn på fritids under skollov:

  • Ansökan om tillfällig placering ska göras minst en månad i förväg till skolan och via kommunens e-tjänst.
  • Intyg som styrker att vårdnadshavare arbetar eller studerar under lovperioden ska skickas eller mailas till Upplands Väsby kommun, Väsby Direkt.
  • Skriv eller maila in till kommunen med information om att ansökan gäller lovplacering och meddela vilka dagar det gäller.
Senast uppdaterad: 21 april 2023