Fastighetsregister

Det är Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsregistret och att uppgifterna där är aktuella. Om du behöver få information om lagfaren ägare för en fastighet är det till Lantmäteriet du ska vända dig.

Hos Lantmäteriet kan du också beställa utdrag ur fastighetsregistret med uppgifter om:

  • ägare
  • adress
  • areal
  • servitut
  • taxeringsvärde
  • rättigheter
  • inskrivningar.

Du kan även beställa förrättningsakter.

Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023