Luften utomhus

Luften som vi andas har stor betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. Halten av luftföroreningar beror på både lokala och avlägsna källor.

Förbundet samordnar luftmiljöövervakningen inom regionen med hjälp av ett välutvecklat datasystem. Systemet består bland annat av en emissionsdatabas, mätningar och spridningsmodeller. Det finns miljökvalitetsnormer, som inte får överskridas för olika ämnen i luften. Risk finns att normerna överskrids utmed smala gator med omfattande trafik eller utmed stora trafikleder. I Upplands Väsby överskrids normerna för partiklar närmast E4.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund Länk till annan webbplats.

Tomgångskörning är en onödig belastning på miljön. I Upplands Väsby är det endast tillåtet att ha bilen stående på tomgång i max en minut.