• Startsida
  • / Markundersökning på åkern väster om Eds Allé
Åtgärdat

Markundersökning på åkern väster om Eds Allé

Detaljplan ska tas fram för skola och idrottsanläggning i området väster om Eds Allé. Nu tas markprover för att undersöka marken närmare.

Karta över arbetsområdet

Arbetsområdet är markerat med rött.

Var pågår arbetet?

Arbetet pågår på åkern norr om Runsavägen/Mälarvägen. Provtagning tas på tolv olika platser utspritt inom hela åkern.

När pågår arbetet?

Provtagningarna pågår mellan 6 och 10 maj.

Så påverkar det dig

Inga större störningar förväntas av arbetet. En borrbandvagn åker ut i området och borrar hål för att hämta prover av marken. Det låter när borrstål slås ned i marken och arbetet sker under normal arbetstid.

Syftet med arbetet

Det pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för skola och idrott i området. Markprover görs alltid tidigt i planprocessen när det planeras för byggnation. Markundersökningen är en viktig del i processen för att avgöra markens lämplighet att bygga på. Markproverna ger information och kunskap som krävs för att kunna göra detaljplanen.

Planprocess för Västra Eds Allé.

Senast uppdaterad: 13 maj 2024