• Startsida
  • / Kommunen tar över insamling av förpackningar

Kommunen tar över insamling av förpackningar

Från 1 januari 2024 har Upplands Väsby kommun ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och verksamheter.

Bild på återvinningscentralen med gröna container på Harvavägen.

För att kunna återvinna mer och minska mängden av förpackningsavfall, har regeringen beslutat att kommunerna tar över insamlingen.

Det betyder att:

  • kommunen tar över ansvaret för insamling av förpackningar av plast, papper, glas och metall.
  • kommunen tar över drift av återvinningsstationerna. Förpackningar kan fortfarande lämnas vid återvinningsstationerna efter årsskiftet.
  • senast den 1 januari 2027 ska kommunen ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar. Det innebär att alla hushåll har möjlighet att sortera sina förpackningar i direkt anslutning till boendet.

Effektivare hantering av avfall

Väsbyborna ska enkelt kunna hantera sitt avfall i sin vardag, och det är en viktig utgångspunkt i arbetet framåt. Kommunen förbereder nu övergången för att den ska bli så smidig som möjligt för Väsbyborna och fastighetsägare.

För kommunen är detta en positiv förändring för en effektivare avfallshantering.

Ett kommunalt ansvar gör det möjligt att samordna insamlingen av förpackningar och få ett större helhetsgrepp om avfallsfrågan. Vi har möjlighet att effektivisera och förbättra, och vi ser mycket fram emot att ta över ansvaret, säger Celeste Hoffman, kretsloppschef på kontoret för samhällsbyggnad.

Information för dig som privatperson.

Information för fastighetsägare.

Fakta: kommunalt insamlingsansvar för förpackningar

1 januari 2024 – Sveriges kommuner tar över insamling av förpackningsavfall från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser.

1 januari 2026 – Kommuner ska samla in förpackningsavfall på torg och i parker samt andra populära platser där kommunen har ett renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen.

1 januari 2027 – Alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från hushåll och anmälda samlokaliserade verksamheter. Kommuner ska samla in skrymmande förpackningsavfall via lättillgängliga insamlingsplatser.

Källa: Avfall Sverige

Senast uppdaterad: 26 oktober 2023