VKF Hopprepet

Hopprepet ligger i Sigma i centrala Väsby, med bra kommunikationer och närhet till skogsområde.

Om oss

Hopprepet är en mångkulturell förskola där många barn och flera i personalen är flerspråkiga. Vi arbetar med FNs barnkonvention och jobbar för alla människors lika värde.

Lek och lärande står i centrum i all den pedagogiska verksamheten där läroplanen ligger som grund. Barnens intressen styr det dagliga arbetet där matematik, naturkunskap, skapande och lek alltid är närvarande. Dessutom arbetar vi aktivt med att stimulera barnens språk.

Så här jobbar vi

I vårt dagliga arbete med barnen integreras digitala verktyg, såsom Ipad, dokumentkamera, projektor, blue-bot, äggmikroskåp mfl. dessa fungerar som komplement till andra pedagogiska metoder och annat material.

Inne– och ute miljö

Förskolans gård är mycket varierande och inbjuder till lek. Dessutom har vi många fina lekplatser i närområdet och en underbar skog en kort promenad bort.

Mer om oss

Vi arbetar aktivt med utomhuspedagogik där vi tar med oss lärandet utomhus.

Avdelningar

‌‌Avdelningarnas namn och telefonnummer. 

Avdelning

Telefonnummer

Eken

08-590 976 71

Björken

08-590 976 74

Rönnen

08-590 976 72

Granen

08-590 976 90

Kastanjen

08-590 976 70

 

Kontakta ledningen för Hopprepet

Hör av dig till rektorn om du behöver hjälp eller vägledning.

Besöks- och postadress till förskolan Hopprepet

Hammarbyvägen 38,
194 36 Upplands Väsby          

Senast uppdaterad: 24 mars 2023