Om oss

Väsby kommunala förskolor bedriver ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete. Gemensamma frågor är exempelvis pedagogisk utveckling, personalens fortbildning och organisation.

Undervisningen utgår från barnens inflytande, delaktighet och intressen. I vårt dagliga arbete med barnen integreras digitala verktyg som fungerar som komplement till andra pedagogiska metoder och annat material.

Vi satsar på fortbildning inom språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, språkutveckling, tecken som stöd, utomhuspedagogik och rörelse.

Vi är partnerskola till Uppsala Universitet vilket innebär att vi tar emot förskollärarstudenter på deras verksamhetsförlagda utbildning. Vi tar även emot barnskötarelever.

"I Väsby Kommunala Förskolor får jag vara mitt allra bästa jag" är vår vision och våra ledord är:

  • Utbildning
  • Glädje
  • Demokrati
  • Professionella pedagoger.

Tre gemensamma fokusområden

De kommunala skolorna och förskolorna i Upplands Väsby har tre gemensamma fokusområden:

Språk

Alla barn och elever har rätt att utveckla en god språklig förmåga som en förutsättning för lärande. I våra verksamheter möter barn och elever en stimulerande språklig miljö som bidrar till deras språkutveckling.

Resultat

Alla barn och elever ska få uppleva känslan av att lära sig och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Genom att höja resultaten i samtliga delar av våra verksamheter rustar vi våra barn och elever för livet.

Hållbarhet

Lärande för hållbar utveckling innebär att vi ska rusta barn och elever för att uppnå en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar värld. Det innebär bland annat att skapa förutsättningar för barn och elever att göra medvetna etiska ställningstaganden grundande på kunskaper och erfarenheter.

Senast uppdaterad: 14 april 2023