VKF Bryggan

Bryggan ligger i ett varierat naturområde med både skog och sjö bredvid Bollstanäs skola vid stranden till Norrviken.

Om oss

På Bryggan omges barnen av pedagoger som är lyhörda för deras intressen. Lek och lärande står i centrum i all den pedagogiska verksamheten som anpassas avdelningsvis utifrån barnens ålder.

Bryggan har fyra avdelningar.

Så här jobbar vi

I vårt dagliga arbete med barnen integreras digitala verktyg, såsom Ipad, dokumentkamera, projektor, blue-bot, äggmikroskåp mfl. dessa fungerar som komplement till andra pedagogiska metoder och annat material.

Under dagen delas barnen in i mindre grupper för ökad arbetsro. Här arbetar vi medvetet med olika lärmiljöer, både inne och ute, samt barns inflytande. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan för att varje barn ska utveckla sin förmåga att berätta, leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Inne– och ute miljö

Barnen har mycket tid utomhus, vi har nära till naturen omkring oss och använder den i vår verksamhet.

Mer om oss

Vi visar runt och berättar kort om vår verksamhet för dig som söker förskoleplats till ditt barn.

Avdelningar

Avdelningarnas namn och telefonnummer

Avdelning

Telefonnummer

Kök

08-590 978 25

Aborren

08-590 978 37

Flötet

08-590 978 89

Håven

08-590 978 67

Mörten

08-590 978 95


Kontakta ledningen för Bryggan

Hör av dig till rektorn om du behöver hjälp eller vägledning.

Besöks- och postadress till förskolan Bryggan

Stora Vägen 82
194 68 Upplands Väsby          

Senast uppdaterad: 24 mars 2023