Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du information om hur tillgänglig vår webbplatsen är och hur vi arbetar för att förbättra den. Här kan du även kontakta oss om du upptäcker några brister.

Upplands Väsby kommun står bakom den här webbplatsen. Vår webbplats ska kunna användas av så många som möjligt. Vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten på upplandsvasby.se och testar webbplatsen regelbundet. Här beskriver vi:

  • Hur upplandsvasby.se uppfyller lagen om tillgänglighet till offentlig service.
  • Eventuella kända tillgänglighetsproblem.
  • Hur du kan rapportera in brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats..

Var rapporterar jag brister i webbplatsens tillgänglighet?

Om du behöver information i ett annat format eller om du upptäcker problem som inte är beskrivet på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss via

Vi svarar normalt inom två arbetsdagar.
Ärende * (obligatorisk)
Ärende
Vem genomför tillsyn?

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister i tillgänglighet

Det finns en del blanketter och dokument i PDF-format som inte uppfyller kraven. Vilket innebär att vissa av dokumenten inte kan läsas upp korrekt av skärmläsare.

Vårt arbete med att tillgänglighetsanpassa är igång. Under hösten 2020 påbörjades en översyn av alla blanketter och dokument för att säkerställa att allt är tillgängligt.

Ambitionen är att vi ska vara klara under våren 2022.

Oväntade förändringar vid inmatning

I vissa av de äldsta e-tjänsterna flyttas fokuset när användaren lägger till rad. Det kan orsaka förvirring för dig som använder skärmläsare.

Väntar på leverantör.

Navigering till inramat innehåll

Den officiella anslagstavlans information är så kallat inramat innehåll. Navigering till dessa via tangentbord fungerar inte vilket gör att det är svårt för personer som använder tangentbord att ta del av innehållet.

Utredning för att hitta en lösning planeras under 2022.

Anpassning av textformat

Vid exempelvis förstoring av text eller byte av teckensnitt fungerar inte det i det inramade innehållet och viss information kan då döljas för dig som behöver förstora innehåll.

Utredning för att hitta en lösning planeras under 2022.

Inkonsekvent rubriksättning

Rubriksättningen i det inramade innehållet kan vara inkonsekvent då det hämtas från en annan plattform.

Utredning för att hitta en lösning planeras under 2022.

Det framgår inte tydligt att navigationen ligger utanför Upplands Väsby kommuns huvudssidas informationsstruktur. Det kan orsaka förvirring för dig med kognitiva nedsättningar.

Undersökning för att hitta en lösning ska påbörjas under 2022.

Rubrikerna i rutor där du kan bläddra mellan olika steg är i dagsläget inte nåbara med tangentbord och är därmed inte tillgänglig för dig med synnedsättning.

Förväntas vara löst till våren 2023.

Läsriktning i tabeller

I dagsläget är det inte möjligt att ställa in en specifikation på vilken läsriktning en tabell har. Vi väntar på att leverantör ska skapa en lösning för det.

Väntar på leverantör.

Rubriker

Rubriker på navigeringssidor saknas i vissa fall och expanderbara textavsnitt saknar ofta rubriker. Det försvårar för dig med skärmläsare att förstå strukturen på sidan.

Åtgärdas under 2022.

Oskäligt betungande anpassning

Upplands Väsby kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra dokument är inte fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt till den 23 september 2020.

Hur har webbplatsen testats?

Webbplatsen har testats internt.

  • Senaste bedömningen gjordes 18 januari 2022.
  • Webbplatsen publicerades 25 oktober 2017.
  • Redogörelsen uppdateras senast 30 augusti 2022.
Senast uppdaterad: 25 november 2022